Likt En Våg.

likt en våg

Samvete till att bruka och bevara
Tilldelas alla, sin renlevnad att försvara
Likt en våg som väger för och emot
Blir det sjukt, finns ingen bot.

I gyllene regelns välvilliga råd
Finner det goda samvetet nåd
Hjälpsamt håller fläckfritt och rent
Förmanande, innan det är för sent.

Lätta samvetet, sina förseelser bekänna
Kan göras muntligt eller via penna
Här kommer goda vänner in
Med förstående uppmuntrande sinn.

0 comments