Levde Som De Lärde.

leva som de lärde

Politiska personer så helt olika reagerar
Accepterar en, men annan diskriminerar
Vissa partier kan inte vistas i samma rum
Som folkvalda med andra insikter än dom.

Vill inte ens, ta i de förbisedda med tång
Behandla dem som avskräde dagen lång
Ena stunden talar om människors lika värde
I nästa bevisar, alls inte levde som de lärde.

Hur enfaldiga och förnedrande får de va
Icke till medvandrare nån hyfs o hänsyn ta
Ser sig inte, för hela sitt liv, göra något fel
När utfrusna i gemenskap förvägras ta del.

Nog vore det ändå på tiden, också på plats
För humant mänskligt beteende göra ansats
Inte gå på, som allenast dom har ensamrätt
Detta gör sannerligen inte ett samarbete lätt.

0 comments