Levande Ljuset.

levande ljuset

Levande ljusets låga mig lyckliggör
Tack vare lågan, detsamma levandegör
Men om ingen enda, nämnda låga tänt
Med mitt lyckliggörande då inget bevänt.

Levande ljuset, via sin ynka veke lyser
Betraktare, med gott mod, sitter o myser
Lågan med tågan har sin goda inverkan
Av brinnande intresse, stort uträttas kan.

Levande ljuset, symbol för självaste livet
Om tillåts falna, så klart blir det uppgivet
Det mesta i lågor brinner upp, i beskrivning
Ljus o veke självt, brinner ner, utan omgivning.

0 comments