Komma Till Sin Rätt.

Göra, ja rent av tillföra, ett så kallat plagiat
Ingenting från egen källa, får ta till surrogat
Det dräller ju av kopior runt om i världen
Endast originalen, garanten för äkta värden.

Kopior är kopior, blir aldrig någonting annat
Kan accepteras, trots på kopia-stadiet stannat
Originalen i skymundan, hitintills oupptäckta
Ibland verkar de slumrande, må då bli väckta.

Det originella må förstärkas, komma till sin rätt
Är äkta till minst hundra% enligt mitt räknesätt
Hur kan jag komma fram till denna slutsatsen?
Bara rara, fina, genuina, får erövra bästa platsen.

0 comments