Känslig Fråga.

känslig fråga

Känslor, sinnesstämning kallat mod
Ej pejlas kan med vanligt lod
Varje person bär det på eget sätt
Fast visas sällan via självporträtt.

En människokännare ser på direkten
Ansiktsuttryck avslöjar, är sinne- dräkten
Somliga förborgar sina känslor väl
Andra skyltar, med dem utan skäl.

Mod är en ytterst känslig fråga
Ävenså, den handlar om att våga
Med i leken finns också tårar
Av glädje, av sorg som anleten fårar.

0 comments