Inte En Susning.

 

Inte en susning, fullkomligt ovetande
Ingenting veta, om någonting, onödigt letande
SAK letning brukar vara spännande intressant
Över hela fältet, letat från kant till kant.

Inte en susning, om ändå sakligt bräckligt
Hoppas verkligen, det inte är nåt förskräckligt
Stort besvär och oroande i känslornas sfär
Efter denna spänning, finns inga begär.

Inte en susning, i varken skog eller äng
Heller inte i någon annan terräng
Vitsa lagom, ta reda på hur susning uppstår
Säkert alla möjliga uppgifter därom får.

0 comments