Inre Djupare Part.

inre djupare part

Inte sett — inte hört — ändock vet
Alltid förberett — vederbörandes hemlighet
I botten av varje tänkande person
Finns den användbara, känslans intuition.

Egentligen, sunda förnuftets avkända inlägg
Sammantaget och för det mesta har belägg
Under de yttre organen, inre djupare part
För inre ögat, örat också helt uppenbart.

Tala i något, som varken syns eller hörs
Endast trovärdigt, genom vad som görs
Utifrån annans vetskap, omöjligt kan agera
Har redan från början, tendensen att fallera.

Den ännu ovetande — hur allt hänger ihop
Kan omöjligt upplösa, denna typ av knop
Leva med ytterst, innerst, så helt parallellt
Ser, hör, sen förstår, hur allting är ställt.

0 comments