Ingen Tidsbesparing.

ingen tidsbesparing

Om, vad som sägs, behöver förklaring
Är då rakt ingen tidsbesparing
Det är konst, att med få ord få sagt
Vad från början var tänkt och på tungan lagt.

För många ord, åhörarna överanstränger
Ibland, till och med innehållet förvränger
Några få väl valda ord och sanna
Går direkt till målgruppen för att stanna.

Ord är ändå nonsens utan handling
Bara genom uttalanden sker ej förvandling
När ska vi lära och intuitivt förstå
Vems ord vi hör och kan lita på.

0 comments