INGEN STÖR — BARA BERÖR.

Mitt inuti intet, där finns en kärna
Fast oåtkomlig, ändå något att värna
Intet, kan va stort men ynka förnimbart
Beroende av personlig fantasi, uppenbart.

Mitt i intet kan kännas tomt och ödsligt
Tills med något fylls upp, helt plötsligt
Ingenting kan förutsägas vad gäller intet
Heller inget eftermäle gällande identitet.

Mitt i intet kan man finna det egna jaget
Där ingen stör bara berör, på det hela taget
Nej, säj ej, att intet inte spelar någon roll
För Dej liksom mej, synas från olika håll.

0 comments