I VÄNTAN.

i-vantan

I väntan, väntar och väntat har
Av allt att döma, i alla mina dar
Är det detta, man kallar *Advent*
En väntan på något himlasänt?

Många historier av väntan skrivits
När, hur bidande tiden fördrivits
Dröjsmålet kan va bra, i stort sett
Då ett och annat blir tillgodosett.

Den i alla tider, sin dag till vara tar
Fullt sysselsatt, tillfällen flyger o far
Kanske rent av, kändes alltför kort
Mer att utföra, som kunnat bli gjort.

Då och då  —  här som där
Köbildning till konsert, även till affär
Om kön i sin väntan blir särdeles lång
Hinner kanske ändra sig, före ingång.

0 comments