I Väntan På Dig.

i väntan på

Vad rör sig framåt, mest intressant
Men viktigt, vad som är sant
En strävan uti varje tanke finns
Där genom handling, delmål vinns.

Du framtid, vår längtans mål
I väntan på Dig, man mycket tål
Tiden går, ja, visst gör den
Vi varken rår om eller för den.

Väntans lön uppvärderas dagligen
Når allra högsta nivån, antagligen
Så är den, väl värd mödan
Alltså ingen väntan i onödan.

0 comments