I Rättan Tid.

i rättan tid

Vara på rätt plats och i rättan tid
I verkligheten punktlig, gläds därvid
Då har själ i sin kropp, funnit harmoni
Bättre än si så här, kan det inte bli.

Där ingen i otålighet väntande stått
Då allt menat är, att komma till skott
Vad sker helhjärtat och utan friktion
Just en person, funnit sin takt och ton.

Stress i alla dess lägen, ett tidsspöke
Ibland oundviklig, hur man än försökte
Klockor, ett påfund sedan långliga tider
Dagens människa, allra mest av dem lider.

Visst söks efter skönaste rofyllda lägen
Långt ifrån alla, dithän kan finna vägen
Men först stanna upp — och tänka till
Stämmer vad jag gör, med vad jag vill.

0 comments