I Guds Händer.

i Guds händer

För allas vårt framtidshopp
Inget längre kan sätta stopp
Nu öppnas möjligheter som varit stängda
Portarna till vår utveckling är sprängda.

Förundringen så stor för envar
Att på livets mysterier få svar
Undren av helande, botande ökas
Gemenskap med det Gudomliga sökas.

Människan har ju sen urminnes tider
Lidande varit och nu sent omsider
Räddningen genom Frälsaren vinna
Livets verkliga mening se och finna.

Tänk, jordens paradis återvänder
 Där allt ju vilar i Guds händer
Ingen orm, inget syndafall
Mänskligheten ej mera drabbas skall.

0 comments