I Bilder-Världen.

Ej resa efter karta, men bilderbok
Gör den som är fantasifull och klok
Åker över land, över vatten
Om dagen så väl som på natten.

Vädret under resan alltid soligt
Solsken vid bildens tagning är troligt
Över stock och sten går färden
Inga hinder uppstår i bilder-världen.

I bildernas omväxlande landskap
Kan resas med eller utan sällskap
Hela jorden runt  kan  man  fara
Och samtidigt hemma i soffan vara.

0 comments