I Begynnelsen.

I Begynnelsen

Ord, ord formuleras, uttalas, skrivs                                          
De tryckta läses, ordförmedling bedrivs
Det ordlösa, avancerat, högt stående
Telepati, jordens alla språk i samgående.

Ord kan säga ett, när nåt annat menas
När ord står mot ord, svårt att enas
I begynnelsen var ordet, är det sagt
Ordet från Gud, till människan bragt.                                    

Ord kan framföras med melodi
I sång som gör, en glad och fri
Ord som ingår, i så kallat löst prat
Lika onödiga som dom i tjat.    

 

0 comments