Huvudbry.

huvudbry

Vårt idag, stora dilemma och huvudbry
Om ska fortsätta fäkta eller bättre fly
Alla klarar av mer än de själva tror
Att stanna kvar, på tapperheten beror.

När problemen hotfullt, bara hopar sig
Där i prövningarnas tid, är upptill Dig
Att göra sitt bästa, vår största tillgång
Bemöta människor väl, på samma gång.

Huvudbry kan bli uppfriskning av minnet
Nära till hands också, ta tillvara svinnet
Tanken är roten till görande och låtande
Hur sen bli med de, den som lever få se.

0 comments