Hör * Ser * Känner.

Hör någonting, i luften som surrar
Kanske någon, på distans som hurrar
Luften är liksom förtätad av alla ljud
Må det vara, globala tecken från Gud.

Ser någonting, tror knappast, kan va sant
Om både ser och hör samtidigt, blir relevant
Ju flera sinnen, desto mera är då berörda
Mindre risker sen, att bakom ljuset bli förda.

Känner någonting, tror det beror, på intuitionen
När det gäller känslor, föremålet ger attraktionen
Är man en känslig person, stimuleras fantasin
Överträffas då, både av förmågan och energin.

0 comments