Högtflygande Planer.

Ville jag livfullt kunde sväva ut i det blå
Från tyngdlags underlag lättnad känna på
Visst skulle utsikterna vidgas betydligt då.

Tänk om jag hade den upplyftande förmågan
För mycket mera och flera finna ömma lågan
Efter framgång i uppgång, given rätta tågan.

Drömmar i sig, de mest högtflygande planer
Inrätta livet, ta efter dem, därtill inte van är
Tarvar både klokhet och mod i långa baner.

Ändå kan ej underlåta att rent av ryckas med
Halvt i dröm och i vaka, svävande framskred
Hur som helst, utan balans, kommer på sned.

0 comments