Heliga Ögonblick.

I naturens  stillhet  får själen  vingar
Likt den lilla fågeln, högt  sig  svingar
Själars  frihet inuti   sin  boning
Med  allt  och alla  utvecklar  försoning.

En  del  vet  ej  ens  sin  själs  bästa
Låter  sig  till  mången  dumhet  fresta
Gå in  i  stillheten  en  stund  varje  dag
Ja, på det skulle  finnas  en  lag.

Ekorrhjulet vårt, så  svårt  att  stoppa
Medan  det  snurrar, vi  kan  ej  hoppa
Tystnad, stillhet, är heliga  ögonblick
Dom  som livet igenom, kom och gick.

0 comments