Heder Åt Den….

heder åt den

Heder åt den, som något oegennyttigt gör
Då om inte förr visar vad han lever för
Uträtta små stordåd, utan själv ta äran
Det är fantastiskt, så förstått rätta läran.

Heder åt den, som gör sitt allra bästa
Icke låter sig till några dumheter fresta
Som ser mera till behoven än begären
Trogen sina vänner i den goda sfären.

Heder åt den, som i alla lägen bjuder till
Ger icke upp, det hon känner för och vill
Ärligheten lyser ur deras görande, låtande
Snar till överseende, också till förlåtande.

0 comments