Ha Näsa För.

Ha näsa för, har lätt att fynda, med låg nota
Näsan kan läggas i blöt, i andras affärer rota
Bra att ha, fräsa o snyta sig med, vid behov
Kan pudra, sminka, görs i makeupens alkov.

Ha näsa för, den har hand om vårt luktsystem
Dofter som till exempel rosors, vilket fenomen
Därigenom, ges doftupplevelser, av ljuvaste slag
Kan kännas vitt och brett, så olika på natt, på dag.

Ha näsa för, luktsinnet är bra på att följa spår
Dofterna inandas, längs hela vägen där vi går
Den är lite vägledande, att gå dit näsan pekar
Följer den både ofta och gärna, aldrig tvekar.

0 comments