Ha Goda Skäl.

ha goda skäl

Skrattar bäst den som skrattar sist
Inte alls, har nog själva poängen mist
Denna kommentar, nog mest förfelad
Som att ge igen, av någon förfördelad.

Ingen vill väl vara den, man skrattar åt
Då, det kanske passat bättre med gråt
Skratta först eller sist, helt utan betydelse
Med gott samvete, göres utan förtrytelse.

Bästa skratten är just de spontana
Brister ut i stunden, likt ohejdad vana
Glädjeskratt gör gott i själ och kropp
För alla deppiga tankar, sätter stopp.

Gamla talesätt, kan ibland stämma väl
Men i användning, måste ha goda skäl
Skratt på skratt, en utövande inre motion
Det gapande, i jämförelse, utan motivation.

0 comments