Guld Värda.

guld värda

Omvälvningar i livet kan ske fort          
När insikt görs för vad blev gjort
Växt, utveckling frukters A och O
Utgör belöning och ger framtidstro.

I samma stund det hela estimeras
Den solklara sanningen etableras
Så infinner sig lugnet i tillvaron
Innan insikten kom, fanns i frånvaron.

Insiktsfulla ögonblick är guld värda
Därom tvistar ej de lärda
Förändringar, stora — små , för vårt bästa
Befrämjar var och en och ens nästa.

0 comments