Gudomligt Utbyte.

utbyte

 Kärleksord , ytterst små när de ses
Men de största, då i uttalande ges
Gudomligt utbyte, få stort utav smått
Underbart, den extra gåvan i livet fått.

Kärleksord, upplyftande att lyssna på
Lika härligt givande är — som att få
I vänskapen helt enkelt oumbärliga
Både språket och samvaron förhärliga.

Kärleksord, inflätade i vardagligt tal
Vanemässigt sagda, dess verkan minimal
Uttalade, på samma gång innerligt menade
Uttryckligen, rätt i tid och rum förenade.

Kärleksord, kan ej sägas, skrivas för mycke
Alltid högaktuella — och  i allas vårt tycke
Tänk, så många fula ord vi kunde utfasa
I stället, på de vänliga, kärleksfulla kalasa.

0 comments