Göranden och Låtanden.

Skriva, läsa och åter skriva
Med  penna  förbli  den  aktiva
Fodrar  tankekraft  plus  inspiration
Att  på  hjärncellerna  få  rotation.

Det  aldrig  sinande  flödet
Uppammar  det  moraliska  stödet
Människors  göranden  och  låtanden
Tecknas  ner  i  många  utlåtanden.

Koncentrerad  form  utgör  dikt
Kan  läsas  nu  eller  på  sikt
Av  van  eller  ovan  poet
Skrivs mer eller mindre diskret.

0 comments