Funnit Behag.

funnit behag

Fånga någons uppmärksamhet är ej lätt
Där finns inget allomfattande sätt
Utbuden är ju så oändligt många
Och alla vill dom, ditt intresse fånga.

Gäller att anpassa utbuden efter läget
Först pröva, vad är mest angeläget
Ligga lågt med idéer, ej genomtänkta
För i översjö av dem, blir vi dränkta.

Fånga någons intresse, sen behålla det
Så skapas en relation av god kvalitet
Uti förhållanden av detta unika slag
Har de, just i varandra funnit behag.

0 comments