Fred och Samverkan.

fred-och-samverkan

Har just passerat inträdet till nytt år
På tröskeln mellan nya och gamla står
Vet hur det gångna varit, mot okänt går.

Endera hopp, ibland förtvivlan, växelvis genomgått
Mycket — litet eller ingenting blivit väl förstått
Krig, ofred mest igenom alla erorna pågått.

Fred och samverkan — omöjligt med vapen i hand
Gäller hela mänskligheten, oavsett världsdel o land
Låt oss vakna ur vårt koma, släcka krigens brand.

Tillgivits oss i födelsegåva, tre dyrgripar på jorden
Nu till innehållet i kärnan, inte bara i orden
Tron ¤ Hoppet, men först o störst *Kärleken* vorden.

0 comments