Framtida Sämjan.

framtida sämjan

Tillbakablickar må endast göras
Om via dem nåt gott tillföras
I bakgrunden finns både skuggor och ljus
Som drabbat våra liv och våra hus.

Tillbakablickar, har vi lätt att ta till
När nuet inte är som vi vill
Men agera i vardagen som är
Låter sig bara göras, nu och här.

Tillbakablickar kan ge svar i efterhand
Erfarenheter att falla tillbaka på ibland
Men för den sanna utvecklingens befrämjan
Verkar dåtid och nutid till framtida sämjan.

0 comments