Första Steget Till….

forsta-steget-till

Första steget till, en ordalydelse
Att söka mening av betydelse
Meningslöst ordande bör utelämnas
Därav det mesta och bästa hämmas.

Första steget till, försoning ta
För alla självklart borde va
Men gå där surande och blänga
Beredd till, att ge ännu en känga.

Första steget till, någons upprättelse
Försöka förstå den andres berättelse
Gå till själva källan för upplysning
Ger åt det hela, en rätt belysning.

Första steget till, egen framgång
Låta var sak ha sin tid, sin gång
Den målmedvetne, lugne alltid beredd
Med sitt sätt att vara, värdig sedd.

Första steget till, uppskattning finna
Är att omgivningens förtroende vinna
Också visa sig pålitlig som vän
Därefter följer sen — uppskattningen.

Första steget till, avslutning taget
Så mycket vet jag vid det här laget
Otaliga steg gångna under helt liv
I få stora, resten bara små kliv.

0 comments