För Ögonblicket.

För ögonblicket

För ögonblicket, inte för dagen
Alltid med något upptagen
I nuet bor ingen sysslolöshet
Just då ernås kreativitet.

För ögonblicket, ingen längre period
Upplevs tydligt pågående episod
De medvetna stunderna minns man
De förbigångna flyktigt försvann.

För ögonblicket, inte i morgon, inte igår
Tillfälle, agera där en går och står
Oväsentligt blir då allt runt omkring
Koncentration – fokus på nära ting.

0 comments