För Nöjes Skull.

for-nojes-skull

Dagbok, skriven för nöjes skull
Av annat än nöjsamt blir full
Den är likt en förtrogen vän
Säger ej mer än, vad skrivs i den.

Några givna svar fås inte heller
Oavsett hur man frågorna ställer
Men läsa vad där skrivits ner
I efterhand bättre förståelse ger.

En bra väg till självkännedom
Tala till sig själv i andanom
Dagboken utgör i sanning en censor
Ärlig deklaration av nulägets känslor.

Dagbok skriven för att publiceras
På öppenhjärtighet starkt reduceras
Blir manipulerad, mildare sagt, tillrättalagd
Frågan är, till vilken nytta då förlagd.

Att böcker över huvud taget kan komma ut
Som inte står för sanning utan prut
Betyder, vi matas med all sköns smörja
För att alla dessa oseriösa försörja.

Dagboken, den privata, unik i sitt slag
Den som skrivs i var, varannan dag
Till sann familjehistoria, ett dokument
För ingen enda utomstående känt.

0 comments