Färdkost.

En väg kan vara tung att vandra
En annan inte värre än andra

Stor del på medvandraren beror
Vad han, hon tillför, på vad man tror.

Vägvalet görs ej efter svårighetsgrad
Men avgörande ändå, om någon blir glad
Strävan att i sanning hitta rätt
Är vägvisaren som färden förberett

Vandra framåt och uppåt emotse ljusning
Bidrar till varje vägfarares förtjusning
Medvetenhet, är vår färdkost den bästa
Ty därigenom växer vi och blir beresta.

0 comments