Ett Ögonblick.

ett ögonblick

Gott råd, ”Ta ett ögonblick i sänder!”
Då ta emot och ge, vad är för händer
Om inte i nuet, sig på allvar befinner
Hur då släcka, när i knutarna brinner.

Goda råd är tillkomna för att beaktas
Var och en väljer sen, hur de betraktas
Råd, är som råd ändå bara rådgivande
Ofta ageras både tagande och givande.

Goda råd, hur veta om de är så goda
Något att känna på sig, får man förmoda
Om de nu var så goda som förväntades
I bankaffärer o dylikt också förräntades.

Goda råd ibland sägs vara, rysligt dyra
Kanske genom eget vållande fördyra
Men lär väl ändå bli, vad vi gör det till
Först som sist, självklart vad helst en vill.

0 comments