Ett Levande Väsen.

ett levande väsen

Där står en väderkvarn på sin kulle
När vind i vingarna,  malt vad den skulle
Den är nu blott ett ’mölla-minne’
Bra länge sen, säd och mjöl fanns därinne.

En mölla som denna — byggd för vindkraft
Renare energi än den, vi aldrig haft
Det var till att mala den blåsiga dagen
Oavsett vardag eller på helgdagen.

Mjölnaren, sin kvarn i grunden kände
Med roder den, efter vinden vände
Likt ett levande väsen omvårdat, skött
I nutid, varken mjölnare eller sysslan hans, mött.

0 comments