EGENVÅRD.

Egenvård, bra läge att hjälpa, vårda andra
Är inte att vara egoist, ingenting att klandra
Denna vård handlar om bedriva friskvård
Här talas inte ett ord om någon sjukvård.

Egenvård, är i stort sätt helt kostnadsfri
Se till att äta hälsosam kost, må vara giftfri
Ett motto, kort och gott, förbereder välmående
4 ord, ”Mindre Portion, Mera Motion” fortgående.

Egenvård, ger ett friskare liv, utan mediciner
Utan avvikelse i föresatsen, men gladare miner
Sådan vård, lätt att utöva som dagligt behov
Låt den inte störas eller ges något uppskov..

0 comments