Egen Naturtillgång.

egen naturtillgång

En kraft, över allt och alla rår
Är där vi är, går med dit vi går
När medveten därom, inte minsta rädd
Som om i den bästa skyddsdräkt klädd.

En resurs, befinns redan från födelsedan
För var och en, utgör ett extra organ
De flesta ovetande om dess existens
Har till vårdslöst beteende en tendens.

En tillgång, något verkligt att räkna med
Som rättar till vad kan ha gått på sned
Men aldrig leva över sin egen naturtillgång
Osäkerhet leder sällan till någon framgång.

0 comments