Eftersträvansvärd.

(Godhet)

Godhet  står  för  allt  som  är  gott
Både  det  vi  givit  och  det  vi  fått
Den andliga  frukten, så  eftersträvansvärd
I  vår  så  ondskefulla   värld.

Godhet  kan  ej  vara  tillfällig
Då  är  den  högst  bristfällig
Den  som  godhet  fått  känna  på
Vet  hur  Gudomlig  den är att nå.

Godheten  kan  och  vill  ej  annat  än  väl
Därtill  har  den  sina  goda  skäl
Efter ”Var  Så  God”  säger  vi  Tack
Drar  vårt  strå  till  Godhetens  stack.

0 comments