DET JORDISKA.

det Jordiska

Om tänkt, tyckt, in emellan får hållas
Ta plats, få perspektiv, på vad kollas
Just i detta, självbevarelsen råkar finnas
Sammantaget av sett, hört, och kan minnas.

Små bedrifterna, ibland som stora ses
Då stunder, till om och eftertanke ges
Ytterst må personerna själva bestämma
Om inte, ja så uppstår genast dilemma.

Medan individens lyssnande utåt fortgår
Hans egna sorterande, hantering pågår
Enda liten kod kan förändra stora värden
Lösenordet bortglömt, själv taga besvären.

Är, skall vara mycket med det jordiska
Bor, verkar, ofta via nutids elektroniska
Konstgjort med naturligt i ständig strid
Må det senare ta hem segern, i god tid.

0 comments