Med Känsla För….

med känska för

Med känsla för människor                  
Hur de lever, på vad de tror
Möten tillför, formar ens perspektiv
Kärlek, gemenskap, samverkan i liv.

Med känsla för natur
Beroende av växtlighet och djur
Livsbejakande miljö, friskt vatten
Blomster på ängen och i rabatten.

Med känsla för känslor                     
Vill samla mod, motverka rädslor
Äkta känsla når sitt mål
Och hårdaste prövningar tål.

Med känsla för vänner
Utan dem — ensamhet känner
Vänskaps, trohetsband knytas
Som inte i första taget brytas.

Med känsla för barn
Egna, andras och barnbarn
Som just startat på livets bana
Det mesta i framtiden att utmana.

Med känsla för bokens värde
En utvecklad sådan hos de lärde
Där intagas kan mångas öden                                     
Från födseln tills mötet med döden.

Med känsla för musik
En livets källa  så  glädjerik
Ljuva  toner  i skön  harmoni
Ibland  inlägga  sång  där  uti.  


Kravlöst Förhållande.

kravlöst förhållande

Kravlöst förhållande med en vän
Är idealet för någon som utövat den
Naturligt finns till hands vid behov
Alltid klarar skivan, om sätts på prov.

Det ges och tas i vänligt flöde
Har så accepterat varandras öde
Ta kontakt när och hur det behagar
Ibland efter månader, ibland dagar.

Den ena för den andra spelar roll
Samt visa uppskattning ifrån båda håll
Lätt att ta upp där la ner tråden
Och aldrig bildas några knutar på den.


Efteråt jag Revidera.

efteråt jag revidera

Tänk så lätt att misstaga sej
Du var inte Du, men en annan tjej
Den stämde väl i början, vår kommunikation
Såg lovande ut för varaktig relation.

I tankarna nu efteråt jag revidera
Du var inte bara en, utan flera
Kanske är Du offret som ej förstått
Att, åt någon annan Du ärende gått.

Besvikelse är dock inte vad jag känner
Allt har sin tid, så även vänner
Varje orsak har sin verkan, så är det
Skillnaden sen beror på hur man bär det.


Dörren Öppnades.

dörren öppnades

Dörren är öppen, stig på bara
Varje gäst må välkommen vara
Där inne står bordet dukat och klart
Måltiden färdig, den serveras snart.

Det blir en middag, för nära vänner
De från början — sig uppåt känner
Varje gäst vet att nu få valuta
Så sinnet bågna och magen puta.

Gemytlighet och humor präglar kvällen
Dylikt förekommer inte på alla ställen.
Det var vad dörren öppnades för
Där värdfolk och gäster varandra lyckliggör.


Till AFRIKA!

Till Afrika!

Älskade, Kära  Folk,
För Er, jag gör mig till tolk
Ni är genuina, underbara,
Er sanna natur, Ni må bevara.

Ni ser till ’Nästan’  mer än vita,
När det gäller, på Er kan man lita
Vi har så mycket att lära,
Av Er, som alltför tunga bördor fått bära.

Glädjen i livet Ni frammana 
Gör den sen till allas vår vana
Ack, om Ni ville möta oss,
När vi slutat bråka och slåss.

Som bröder och systrar, se varandra,
Mot samma mål, hand i hand sen vandra.


Första Steget Till….

forsta-steget-till

Första steget till, en ordalydelse
Att söka mening av betydelse
Meningslöst ordande bör utelämnas
Därav det mesta och bästa hämmas.

Första steget till, försoning ta
För alla självklart borde va
Men gå där surande och blänga
Beredd till, att ge ännu en känga.

Första steget till, någons upprättelse
Försöka förstå den andres berättelse
Gå till själva källan för upplysning
Ger åt det hela, en rätt belysning.

Första steget till, egen framgång
Låta var sak ha sin tid, sin gång
Den målmedvetne, lugne alltid beredd
Med sitt sätt att vara, värdig sedd.

Första steget till, uppskattning finna
Är att omgivningens förtroende vinna
Också visa sig pålitlig som vän
Därefter följer sen — uppskattningen.

Första steget till, avslutning taget
Så mycket vet jag vid det här laget
Otaliga steg gångna under helt liv
I få stora, resten bara små kliv.