Det Godas Väsen.

det godas väsen

Tid kommer, den är ej avlägsen
Tillför kunskap om det godas  ’Väsen’
Äntligen kan människan se Guds mening
Livet i gemenskapens heliga förening.

Allt må helas och nytt skapas
Intet mera inhumant må efterapas
Träd och annat sjukt  in i roten
Omöjligt kan emottaga, den rätta  boten.

Det oförfalskade, ska sen ligga till grund
För samvaro som då blir god och  sund
Så skall med liv och lust det byggas
Framtidens fortlevnad i världen tryggas.

 


Befrielsens Timma.

befrielsens timma

Genombrotten duggar tätt runt om oss
Fast ännu, i det dolda förstås                                 
Inget hörs, inget syns, men kanske känns
För den som kommer nära, det bränns.

Onda makten hade oss i grepp om strupen                     
Men istället tvingas de själva utför stupen
För vår jord, är detta ingen förlust
De har länge nog sugit ut vår must.

När befrielsens timma är slagen
Blir mången ur sin villfarelse tagen
Förstenade, hjälplösa, fattiga i anden
Tills Världens Frälsare, räcker dem handen.   


Guds Löften Bestå.

Guds löften bestå.

Ingenting är omöjligt, tänker Du så?
Långt, mycket långt kommer Du då.
Det kan hänga på ett enda hår
Om Du fram till målet når.

Men vad som säkert är
Allt så ovisst, tills Du står där.

Hur kan vi börja lita på varann
Som det varit, vem var sann?

Men Guds löften de bestå
När den eviga sanningen få.


Det Sköna Bli Inne.

bli inne

Vad här och nu har utkristalliserats
Varur nyskapad värld ska realiseras
Där sedan allt av godo placeras
Om nåt annat må sluta spekuleras.

Den sedan länge legat oss i fatet
Fast inkapslad i avunden och hatet
Avskalat och bortforslat är skrapet
Efter helig strid, det givna resultatet.

Vi kan inte veta, men ha visioner
Hur leva, i varma mänskliga relationer
För sitt liv och nästa känna passioner
Slut på allas intrång och illusioner.

 I mörkaste av tider, få ljus i sinne
Ljusaste än någonsin i minne
Se, höra, känna det sköna, bli inne
För fullkomnad tid vårt hjärta brinne.

 Då brister glädjen ut i jubelsång
Aldrig tidigare hörts nån gång
Vägen till ny verklighet blev lång
På, ’ALLMAKTENS’ utlagda spång
Tas så, avgörande slutgiltigt språng.


Hälsans Mått.

hälsans mått

Den helande kraft 
Vi  inom  oss  haft
Ska   väckas  och återuppstå
Gudomligt förtroende  ernå.

Vi  drabbas och vi lida 
Tiderna  är  icke  blida
Att  sjukdom ska läkas med  gifter 
Hör till  mest vansinniga  bedrifter.

När  hela  tiden  hälsan  finns 
Visar  att onda makten  övervinns       
Gud  skapade  alla  med  hälsans  mått
Fast, det har vi ej riktigt  förstått.

Det  pläderas  och oreras  för  människans  del
Så ska ni göra, annars  blir  det  fel
Med  Gud  i  hjärtat,  vi själva  vet
Hur vi bör  leva, är då ingen  hemlighet.

När  helande  krafterna  återvänder,
Till alla folk, i alla länder
Kan vi  börja  leva  medvetet  igen
Och då  återinföra Världs-Freden.


Ringar på Vattnet.

Ringar på

När det goda sig skall sprida
Sker det medelst ringar vida
På vattenyta helt lugn och klar
Från kraftens öga, virveln vidare far.

I  fenomenet  ligger magisk kraft
Ett öde ej helt oss förelagt
Sättet varpå spridningen görs
Allt gott gives  dem,  som berörs.

Det  godas utvidgning  ej  hejdas  kan
Fanns där bara, då ringarna försvann
Andlig utveckling under ytan pågår.
När den spridd är,  vi förstår….     


Naturligt Onaturligt.

naturligt onaturligt

Hur kan det naturliga uppenbaras
När det onaturliga, med näbbar och klor försvaras
Vi lever i en falsk och konstlad värld
Där människan blir mindre och mindre värd.
Om någon bryr sig, är omtänksam
Av den anledningen  görs inget namn
Allt konstgjort  i  oss  och jorden runt
Ej av Gud skapat, kan aldrig va sunt.
Medicin botar en sjukdom, men alstrar en ny
Till slut blir alla sjuka,  med – följande avsky
Tänk,  att allt naturligt är unikt
Inget ifrån skapelsen är sig likt.
Vår föda, allt vi stoppar i oss
Från bestrålade frukter till  dofilus
Ingenting är längre naturligt
Det har ju manipulerats  finurligt
Kommer någonsin  den  efterlängtade dagen
När vi får något rent  och  naturligt i magen
En luft att andas, från utsläpp befriad
Just då Gud Allah, sitt löfte infriat.


GUDS MENING.

Guds mening

Som världen sig nu gestaltar
Finns  ingen jämvikt, det mesta haltar
Inte kunde någon ana eller förstå
Hur långt på avvägar, vi skulle  gå.
Ingenting längre är likt vad Gud skapat
Det är människogjort  och  illa  efterapat
Goda  förebilder  har från oss tagits  bort
Istället  pådyvlats  annat  av  sämre  sort.
Guds mening för oss var Paradiset
Men ormen kom och stal ägarbeviset
Sedan dess gjorts mången omplantering
Av människor, djur och länders placering.
Jordens folk är skadat ini  märgen
Alla dess innevånare oavsett färgen
Tekniken tagit över, vi blivit som förbytta
Ingen  känner nu,  sig vara till nån nytta.
Guds mening till jorden återbördas
Då hans skapelse igen skall vördas
En omfattande sanering måste till
Om påbörjas ska, vad Gud Allah vill.


LYFT MIG — BÄR MIG.

Lyft mig--Bär mig

Lyft mig — Bär mig
Led mig — lär mig
Min ständigt upprepade bön
Ger förtröstan — utgör min lön.

Man må be om allt och böna
Men utan tro, sig inte löna
Önskan utan förväntan och hopp
Utvecklas till, så kallat dött lopp.

Böner bär i svåra stunder
Ett lyft när, risk att gå under
Be om ledning i vilset tillstånd
Om större mognad och gott förstånd.


En Bristvara.

En bristvara

Med sanning må man fara,
Är I sanning en bristvara
Är ej sanningen uppenbar
Gå ej alla, djupare efter svar.

Om sanning och lögn man blanda
Ageras det inte i rätt anda
Viktigt och riktigt, vara sann
Annars ingen lita på Dig kan.

När Du ärlig är och rättrogen
Intet då, kan barka åt skogen
Aldrig ljuga, aldrig luras
Riskerna finns, att inburas.              

Goda, ärliga och sanna ord 
Lyser likt ramper på vår jord
Inget kan väl glädja mer  
Än när lamporna blir fler och fler

I sanning finns mycket att säga 
Det gäller att förtroendet äga
Ett uppmuntrande ord, om det är sant
Sätter på vardagsmolnen silverkant.