Gyllene Regel Nummer Två.

Gyllene regel

Gyllene regeln nummer två
”Älska varandra” och vi kan bestå
De många orden komplicerar
Splittrar mer än kompletterar.

Tänk, två ord  med oändlig  innebörd
”Älska varandra” och varje människa berörd
Uppmaning — hel  predikan  uträttar
Efterlevd allas våra liv förbättrar.

För två tusen år sen blev sagda
”Älska varandra” men ej på minnet lagda
Låt oss anmoda varandra på nytt
Mycket denna regel är och har betytt.


Flyende Ögonblick.

Flyende Ögonblick

Klockan tickar fram sitt tack
Medan mången bara säger ack
Tänktes ej mycket den tid som gick
Förlust med varje flyende ögonblick.

Tid har inget handtag, kan ej hållas fast
Gör vad Du bör, ty tid flyr med hast
Men låt Dig ej av tiden pressas
Då levnaden blir, till ett liv som stressas.

Den tid varje människa tilldelas
Ska levas så intet därav förfelas
Naturen har i sig en tidsspegel
Riktad mot vår gyllene levnadsregel.


Magisk Kraft.

Magisk Kraft

När det goda sig skall sprida
Sker det medelst ringar vida
På vattenyta helt lugn och klar
Från kraftens öga, virveln vidare far.

I fenomenet ligger magisk kraft
Ett öde ej helt oss förelagt
Sättet varpå spridningen görs
Allt gott gives dem som berörs.

Det  godas utvidgning  ej  hejdas  kan
Fanns där  bara, då ringarna försvann
Andlig utveckling under ytan pågår.
När den spridd är,  vi förstår.


Det Godas Väsen.

det godas väsen

Tid kommer, den är ej avlägsen
Tillför kunskap om det godas  ’Väsen’
Äntligen kan människan se Guds mening
Livet i gemenskapens heliga förening.

Allt må helas och nytt skapas
Intet mera inhumant må efterapas
Träd och annat sjukt  in i roten
Omöjligt kan emottaga, den rätta  boten.

Det oförfalskade, ska sen ligga till grund
För samvaro som då blir god och  sund
Så skall med liv och lust det byggas
Framtidens fortlevnad i världen tryggas.

 


Befrielsens Timma.

befrielsens timma

Genombrotten duggar tätt runt om oss
Fast ännu, i det dolda förstås                                 
Inget hörs, inget syns, men kanske känns
För den som kommer nära, det bränns.

Onda makten hade oss i grepp om strupen                     
Men istället tvingas de själva utför stupen
För vår jord, är detta ingen förlust
De har länge nog sugit ut vår must.

När befrielsens timma är slagen
Blir mången ur sin villfarelse tagen
Förstenade, hjälplösa, fattiga i anden
Tills Världens Frälsare, räcker dem handen.   


Guds Löften Bestå.

Guds löften bestå.

Ingenting är omöjligt, tänker Du så?
Långt, mycket långt kommer Du då.
Det kan hänga på ett enda hår
Om Du fram till målet når.

Men vad som säkert är
Allt så ovisst, tills Du står där.

Hur kan vi börja lita på varann
Som det varit, vem var sann?

Men Guds löften de bestå
När den eviga sanningen få.


Det Sköna Bli Inne.

bli inne

Vad här och nu har utkristalliserats
Varur nyskapad värld ska realiseras
Där sedan allt av godo placeras
Om nåt annat må sluta spekuleras.

Den sedan länge legat oss i fatet
Fast inkapslad i avunden och hatet
Avskalat och bortforslat är skrapet
Efter helig strid, det givna resultatet.

Vi kan inte veta, men ha visioner
Hur leva, i varma mänskliga relationer
För sitt liv och nästa känna passioner
Slut på allas intrång och illusioner.

 I mörkaste av tider, få ljus i sinne
Ljusaste än någonsin i minne
Se, höra, känna det sköna, bli inne
För fullkomnad tid vårt hjärta brinne.

 Då brister glädjen ut i jubelsång
Aldrig tidigare hörts nån gång
Vägen till ny verklighet blev lång
På, ’ALLMAKTENS’ utlagda spång
Tas så, avgörande slutgiltigt språng.


Hälsans Mått.

hälsans mått

Den helande kraft 
Vi  inom  oss  haft
Ska   väckas  och återuppstå
Gudomligt förtroende  ernå.

Vi  drabbas och vi lida 
Tiderna  är  icke  blida
Att  sjukdom ska läkas med  gifter 
Hör till  mest vansinniga  bedrifter.

När  hela  tiden  hälsan  finns 
Visar  att onda makten  övervinns       
Gud  skapade  alla  med  hälsans  mått
Fast, det har vi ej riktigt  förstått.

Det  pläderas  och oreras  för  människans  del
Så ska ni göra, annars  blir  det  fel
Med  Gud  i  hjärtat,  vi själva  vet
Hur vi bör  leva, är då ingen  hemlighet.

När  helande  krafterna  återvänder,
Till alla folk, i alla länder
Kan vi  börja  leva  medvetet  igen
Och då  återinföra Världs-Freden.


Ringar på Vattnet.

Ringar på

När det goda sig skall sprida
Sker det medelst ringar vida
På vattenyta helt lugn och klar
Från kraftens öga, virveln vidare far.

I  fenomenet  ligger magisk kraft
Ett öde ej helt oss förelagt
Sättet varpå spridningen görs
Allt gott gives  dem,  som berörs.

Det  godas utvidgning  ej  hejdas  kan
Fanns där bara, då ringarna försvann
Andlig utveckling under ytan pågår.
När den spridd är,  vi förstår….     


Naturligt Onaturligt.

naturligt onaturligt

Hur kan det naturliga uppenbaras
När det onaturliga, med näbbar och klor försvaras
Vi lever i en falsk och konstlad värld
Där människan blir mindre och mindre värd.
Om någon bryr sig, är omtänksam
Av den anledningen  görs inget namn
Allt konstgjort  i  oss  och jorden runt
Ej av Gud skapat, kan aldrig va sunt.
Medicin botar en sjukdom, men alstrar en ny
Till slut blir alla sjuka,  med – följande avsky
Tänk,  att allt naturligt är unikt
Inget ifrån skapelsen är sig likt.
Vår föda, allt vi stoppar i oss
Från bestrålade frukter till  dofilus
Ingenting är längre naturligt
Det har ju manipulerats  finurligt
Kommer någonsin  den  efterlängtade dagen
När vi får något rent  och  naturligt i magen
En luft att andas, från utsläpp befriad
Just då Gud Allah, sitt löfte infriat.