Det Godas Väsen.

det godas väsen

Tid kommer, den är ej avlägsen
Tillför kunskap om det godas  ’Väsen’
Äntligen kan människan se Guds mening
Livet i gemenskapens heliga förening.

Allt må helas och nytt skapas
Intet mera inhumant må efterapas
Träd och annat sjukt  in i roten
Omöjligt kan emottaga, den rätta  boten.

Det oförfalskade, ska sen ligga till grund
För samvaro som då blir god och  sund
Så skall med liv och lust det byggas
Framtidens fortlevnad i världen tryggas.

 


En Nypa Salt.

en nypa salt

Dagar kommer och går förbi
I dess spår, ingen densamme förbli

Våra liv, med varandra hänger ihop
Välja gemensam väg, faller i samma grop.

Den, livets mening har som mål
Många motgångar och svårigheter tål

Det är den målinriktades envetenhet
Som bär över — stötestenar och förtret.

Lycklig är den, som trots allt
Tar det mesta, med en nypa salt
Besvikelser finner då ej underlag
Hos någon, som rätt tar hand om sin  dag.


I Varje Ögonblick.

varje ögonblick

I varje ögonblick står tiden stilla
Då hinns ej göra någon illa
Sen när nästa moment tar vid
I stort sett ännu vid samma tid.

Liksom en bäck där vattnet porlar
Övergång till större flöde, den sorlar
Ta tag i nuet medan det är
 Dess mening med att leva nu och här.

Vi vet, det talas ofta om detta
Men få sig  därefter rätta
Vi borde leva en stund i sänder
Se och uppleva vad runt oss händer


All Tid I Världen.

all tid i världen

Oh nej, där fanns ingenting att hämta
Därom, nu och då det brukas skämta
De flesta vill ha sin lön för besväret
Men låtsas sällan om, detta begäret.

Oh nej, inte får Du gå före mig i kön
Sådant rätt så ofta utövas, oavsett kön
De syns ha all tid i världen till väntan
Men inte då gäller köer, är kontentan.

Oh nej, inte har Du råd med det och det
Men kostar på Dig, utan en tanke på det
Dyra fina prylar, sådant ger extra status
Men loppisfynden, de är ju nästan gratis.


Bakom Ögonlock.

bakom ögonlock

Milde tid, bakom ögonlock ses en diamant
Trodde väl knappast, det kunde vara sant
Men se, så befanns det inte vara heller
Bara då jag blundar, eller när bli kväller.

Bakom ögonlock, ser vad allra helst vill
Men beroende av stilla sig, att tänka till
I drömmens värld öppnas ögon för annat
Ingen gräns finns, vad på näthinna stannat.

Dröm o verklighet, lever, utvecklas parallellt
Till stora delar berättar vad är sammanställt
Meningen är säkert, känna till bådas existens
Strunt samma sen, när och på vilken frekvens.


Stundens Inviter.

stundens inviter

Stundens inviter — värdefulla  ögonblick
Unika tillfällen som kom och gick
Då gäller det att smida, passa på
Ej låta något dylikt ur händerna gå .    

Den spontane öppnar upp, inbjuder
Vill se vad under ytan sjuder
Intresse åt föremålet i fråga
Rent av kan tända kärlekens låga.                                

Kanske just samspråk med okänd vän
I stundens ingivelse görs något på känn
Räkna de lyckade stunderna blott
Så blir det rätta sambandet förstått.


I All Enkelhet.

i all enkelhet

Stunder, i all enkelhet
Upplevs i helhet, rent konkret
Inget konstlat rubbar balansen
Till disharmonin ökar distansen.

Det enkla är det sköna
Kan avnjutaren rikligt löna
Varje liten detalj är tillgänglig
Under stunden ej heller förgänglig.

Enkel är den själens boning
Som ger stilla, rofylld framtoning
Utan blockeringar och motstånd
Utvecklar så rent samförstånd.


Så Går En Dag.

så går en dag

En värld självklar ena dan
Kan nästa vara styrd av fan
Hur kan man då hålla sinnet i styr
Risken är att man minnet flyr.

Framtidstron, i valarna skaka
Hur kan man kommande dar utstaka
Fundera, undra och räkna ut
Inget kan jämföras med livet förut.

Så går en dag än från vår tid
Och intet mer,  om vår framtid.


Låt Den Hållas.

låt den hållas

Fånga dagen, varför fånga den
Dagen kommer själv och går igen
Låt den spontant ge av sina uttryck
Upp till var o en sen, att ta intryck.

 Fånga dagen, så är Du tillsagd
Men bjud in och få den tillrätta lagd
Allt har ju sin tid, sin stund att vara
Endast när vad än är — användbara.

 Fånga dagen, men låt den hållas
Allt under den, måste inte kollas
Den både ger o tar innan den går
Vi som vårt bästa gör — bara får. 


Livsnjutarens Roll.

livsnjutarens roll

Tacksamt, att få göra som jag vill
Just detta, räcker tiden alltid till
Vad sedan återstår, eller blir över
Troligen ingenting som jag behöver.

Vilken lycka, att också få tycka
Om vem eller vadhelst jag vill
Tala om, att med sin vilja styra
Blir just då, den flitigaste myra.

Ögonblicket av det sköna slaget
Oslagbart om blir, till-vara-taget
Kan ej planeras, men ständigt nåbar
Ingen kan säkert veta, när, hur, var.

Alla erbjuds vi, att bli livsnjutare
Måste då öppna upp, vår an-slutare
Tillfällena finns och ganska många
Men förvissad om, de är inte långa.

Livsnjutarens roll, är att hålla koll
Ingen vill väl, på området kamma noll
För bästa ögonblicket, höj blickfånget
Snarast, då det är o  lätt blir, förgånget.