Allt Har Sin Gång.

Allt har, ju sin givna gång
Men bara haren är på språng
Nån stannar upp, säger en annan gång
Vägen till den, kan bli snårig och lång.

Allt har, med själva livet att göra
Till exempel, vad arbete vi utföra
Fordon, i en del, bara tuta och köra
Politik lätt att anföra, svårare genomföra.

Allt har, många, mer än vad dom behöver
Ändå inte nöjda, de vill ha mera klöver
Har allt, men intet, då sjukdomar tar över
Hälsan är en rikedom, att glädjas över.

Allt har, en ände, korven sägs ha två
Från allt av elände, oh må vi räddas då
Tack o lov för vägs ände, att målet nå
För att skörda lycka, ska man först så.


Ett Med Tid och Rum.

ett med tid och rum

Klockans tickande — stressande eller lugnande
Själva ljudet, kan ej låta betungande
För dem som upprepade tickandet hör
Märkbar skillnad gör, beroende på humör.

Klockans tickande — lär påpeka sekunder
Av dem byggs, korta som långa stunder
Så klart, kommit till i tidmätningssyfte
Dåtiden till framtiden, i nutid upplyfte.

Klockans tickande — ett med tid och rum
Länge lyssnat, blir döv och klockan stum
Stressade stackaren, märkbart irriterad
Av, ta det lugnt, ha god tid, ej trakterad.

Klockans tickande — på gång hela tiden
Obefintlig för mätaren, är tid förliden
Aldrig låta sig påverkas av nåt tickande
Alltid till förfång, i framtidens blickande.

 


Flyende Ögonblick.

Flyende Ögonblick

Klockan tickar fram sitt tack
Medan mången bara säger ack
Tänktes ej mycket den tid som gick
Förlust med varje flyende ögonblick.

Tid har inget handtag, kan ej hållas fast
Gör vad Du bör, ty tid flyr med hast
Men låt Dig ej av tiden pressas
Då levnaden blir, till ett liv som stressas.

Den tid varje människa tilldelas
Ska levas så intet därav förfelas
Naturen har i sig en tidsspegel
Riktad mot vår gyllene levnadsregel.


Det Godas Väsen.

det godas väsen

Tid kommer, den är ej avlägsen
Tillför kunskap om det godas  ’Väsen’
Äntligen kan människan se Guds mening
Livet i gemenskapens heliga förening.

Allt må helas och nytt skapas
Intet mera inhumant må efterapas
Träd och annat sjukt  in i roten
Omöjligt kan emottaga, den rätta  boten.

Det oförfalskade, ska sen ligga till grund
För samvaro som då blir god och  sund
Så skall med liv och lust det byggas
Framtidens fortlevnad i världen tryggas.

 


En Nypa Salt.

en nypa salt

Dagar kommer och går förbi
I dess spår, ingen densamme förbli

Våra liv, med varandra hänger ihop
Välja gemensam väg, faller i samma grop.

Den, livets mening har som mål
Många motgångar och svårigheter tål

Det är den målinriktades envetenhet
Som bär över — stötestenar och förtret.

Lycklig är den, som trots allt
Tar det mesta, med en nypa salt
Besvikelser finner då ej underlag
Hos någon, som rätt tar hand om sin  dag.


I Varje Ögonblick.

varje ögonblick

I varje ögonblick står tiden stilla
Då hinns ej göra någon illa
Sen när nästa moment tar vid
I stort sett ännu vid samma tid.

Liksom en bäck där vattnet porlar
Övergång till större flöde, den sorlar
Ta tag i nuet medan det är
 Dess mening med att leva nu och här.

Vi vet, det talas ofta om detta
Men få sig  därefter rätta
Vi borde leva en stund i sänder
Se och uppleva vad runt oss händer


All Tid I Världen.

all tid i världen

Oh nej, där fanns ingenting att hämta
Därom, nu och då det brukas skämta
De flesta vill ha sin lön för besväret
Men låtsas sällan om, detta begäret.

Oh nej, inte får Du gå före mig i kön
Sådant rätt så ofta utövas, oavsett kön
De syns ha all tid i världen till väntan
Men inte då gäller köer, är kontentan.

Oh nej, inte har Du råd med det och det
Men kostar på Dig, utan en tanke på det
Dyra fina prylar, sådant ger extra status
Men loppisfynden, de är ju nästan gratis.


Bakom Ögonlock.

bakom ögonlock

Milde tid, bakom ögonlock ses en diamant
Trodde väl knappast, det kunde vara sant
Men se, så befanns det inte vara heller
Bara då jag blundar, eller när bli kväller.

Bakom ögonlock, ser vad allra helst vill
Men beroende av stilla sig, att tänka till
I drömmens värld öppnas ögon för annat
Ingen gräns finns, vad på näthinna stannat.

Dröm o verklighet, lever, utvecklas parallellt
Till stora delar berättar vad är sammanställt
Meningen är säkert, känna till bådas existens
Strunt samma sen, när och på vilken frekvens.


Stundens Inviter.

stundens inviter

Stundens inviter — värdefulla  ögonblick
Unika tillfällen som kom och gick
Då gäller det att smida, passa på
Ej låta något dylikt ur händerna gå .    

Den spontane öppnar upp, inbjuder
Vill se vad under ytan sjuder
Intresse åt föremålet i fråga
Rent av kan tända kärlekens låga.                                

Kanske just samspråk med okänd vän
I stundens ingivelse görs något på känn
Räkna de lyckade stunderna blott
Så blir det rätta sambandet förstått.


I All Enkelhet.

i all enkelhet

Stunder, i all enkelhet
Upplevs i helhet, rent konkret
Inget konstlat rubbar balansen
Till disharmonin ökar distansen.

Det enkla är det sköna
Kan avnjutaren rikligt löna
Varje liten detalj är tillgänglig
Under stunden ej heller förgänglig.

Enkel är den själens boning
Som ger stilla, rofylld framtoning
Utan blockeringar och motstånd
Utvecklar så rent samförstånd.