Blott Ett Stänk.

Av evigheten är vi blott ett stänk
I mänsklighetens  kedja  en  ynka  länk
Vi  har vår plats i tid och rum
Medvetenheten  ger därom  en  hum.

En sökare, agerar, tar initiativ
Finner, arbetar med helhetsperspektiv
Letar i tillvaron, efter det goda, det positiva
Ett levande liv, gör oss kreativa.

Vi  hör  ihop, beroende av  varandra
Kan ej leva med gott mod utan andra
Människokärlek,  resurs av  största  mått
Den  vi  gett, den vi  fått, det är  förstått.


I Sista Minuten.

I sista minuten, då i senaste laget
Kanske stressad, osäker på klockslaget
Går väl ann, hinner före klockan är slagen
Värre för dem, som tagit fel på rätta dagen.

I sista minuten, den just innan stängningsdax
Kanske hänger en skylt med: ”Kommer strax”
De flesta har, mest självpåtagna tider att passa
Ofta nog, då till någon annans tid, får anpassa.

I sista minuten, vem har sagt att den benämna
Kärlekspar är i god tid, men har svårt att lämna
Tid och rum, fördelen, allra bäst vara samtida
Då behöver varken personen eller tiden lida.


Pauser Så Viktiga.

Pauser så viktiga, är inte schemalagda
Det är positiva tankar, önskningar utsagda
Tyvärr är intresset lågt, att ta paus — vila ut
 Kanske tror, svårt komma igen, bli som förut.

Pauser samma som raster, ger korta, långa stoppen
Vid pågående tävling, infrias då avslutat loppen
Handlar givetvis om olika tider, men ej självklara
Tidpunkter välkomnade, ack så kortlivade bara.

Pauser med all säkerhet, upplyftande för själen
Kropp och själ hör ihop, från toppen till hälen
Raster är skolans uppehåll, i lektioner en stund
Gör säkert eleven, både glad, tillfreds och sund.


Dagar I Styckevis.

Konsumerar mina dagar, i styckevis
Vet att, ingen av dem kommer i repris
Någon äter upp min tid, till sista tuggan
Sätter sig sen att vila, i sköna skuggan.

Konsumtion av tid, är ett riktigt vågstycke
Vem och vad, kan tilldelas den i samtycke?
Det dräller av tidstjuvar, runt omkring oss
Några får hållas, andra körs på porten förstås.

Tid liksom med pengar, är något värdesatt
Också lika flyktiga, fast på pengar dras skatt
Tyvärr går vi omkring, som vore tidsinställda
Tiden ohållbar, utan pengar står vi blottställda.


Övertid Ska Omhändertas.

Tänk att få tid över, dela den då med vänner
Även dela ut av den, till dem vi ej känner
Övertid ska omhändertas på allra bästa sätt
Just där, just då, skall nyttjas med all rätt.

Överblivna tiden, på vårt eget synsätt beror
Så klart också, om på företeelsen tror
Men utan att inkräkta på den ordinära
Den får min själ, sina egna bördor bära.

Tyvärr händer detta fenomen, alltför sällan
Kanske har de oförskyllt, fastnat i tidsfällan
Skapa, ge utrymme för, Din egen övertid
Allt vad vi gärna vill, till detta ägnas bäst tid.


Våra Förväntningar.

 

Väntan är långvarig — längtan är beständig
De två samverkar, ena av den andra nödvändig
För de längtande, syns väntetiden alltid för lång
Dessa företeelser upprepas om igen, gång på gång.

Väntan består ju av, våra förväntningar allra mest
Stora eller små, de uppfyllda, så klart är allra bäst
De gedigna och ärliga, så väl värda att vänta på
Kanske var vår tåliga väntan, till nån nytta ändå.

Väntan, för de kreativa, är tiden flyktigt kort
Då i sitt esse, allt köande, väntande glöms bort
Tiden mäts bevars, av klockor o annat ding dång
Naturens ur, fungera mellan solens upp o nedgång.


Ack, Så Ohållbar.

Talas ofta om tid, har ändå svårt att hålla den
Lyckliga nutiden, ville så gärna behålla den
Nuet finns ju hela tiden, men ack så ohållbar
De icke närvarande, kanske i går, dröjer kvar.

Tala om den, räcker inte, ska ju tagas till vara
Ingen kan väl sitt evinnerliga tid-slöseri försvara
Försenade personer, alltid de väntandes tid upptar
Oftast är ursäkternas genomskådlighet uppenbar.

Tidsstyrt är det mesta, i vårt ansträngda samhälle
Dygnet runt, för oss alla, som däri har uppehälle
Tiden kan inte vridas, varken fram eller tillbaka
Men i påhittet ’sommartid’, hel timma får försaka.


Tillvaratagits.

Så går ännu en dag ifrån vår givna tid
Idag snart igår, men skall brukas i nutid
Kanske måsten, tänkt sig, för morgondagen
Om inte, låt det eviga nuet, komma i dagen.

Dagar kommer, är desamma, alla försiggår
Blivit till vecka, månad, sedan i år efter år
Javisst tiden, i samtal ständigt återkommande
Tar också tid, ifrån vad är vårt tillkommande.

Varje dag, varje stund, med närvaro må levas i
Men bara göra så gott vi kan, bidrar säkert däri
Tillsammans, lägga oss i vinn om, bästa omtanken
På så sätt verkställa, högsta beredskap för manken.

Men ta för all del, den tid, Du i sanning behöver
Allt där och då åstadkommits, må vara stolt över
Inte själva tiden i sig, bara av hur den tillvaratagits
Vad är ogjort, troligen av egna tidtagaren bedragits.


Början I Varje Slut.

Det finns en början i varje slut
Introduceras, oavsett hur ser ut
Väl där, krävs nya, kloka beslut
Ta lärdom av, vad inträffat förut.

Varje morgon, låses upp för dagen
Men först, fräscha upp anletsdragen
Dagens slut, jo, då klockan är slagen
Afton, natt tar över, till sängen dragen.

Påbörja, avsluta, oändliga cirkulationen
Känslor, skeende, den egna motivationen
Om känslorna får råda, används intuitionen
Kärleksfullt, ömt, omtänksamt är passionen.
På intet sätt, få stopp på nämnda rotationen
Med tillit, personen, relationen, traditionen.


Kommer och Går.

Det mesta i livet kommer och går
Någon gick idag som kom igår
Så är det med glädjen och sorgen
Flicka som först gav sitt ja, sen korgen.

Varje morgon gryr en dag, som övergår i kväll
Elakhet kom över någon, som sen blev snäll
Ibland anländer den som kvardröjer
Statistiken på varaktigheten höjer.

Liv föds men till sist alltid dör
Allt har sin tid — av livets tillbehör
Det inträffade, mellan kom och gick
Blev till livets små och stora ögonblick.