Med Gott Mod.

Inte en tanke, så långt mitt minne når
Inträffar väl ofta, vad jag ej helt förstår
Vad och varför, likväl ändå något blir kvar
Närliggande, närstående en mening har.

Minnen som lagras, må helst va positiva
De ljusa, de glada med gott mod bedriva
Vad annat, får väl räknas som erfarenhet
 Bästa fallen bidrar där, då sällan går bet.

Minnesbank med räntefritt ut o insättande
Dras varken från eller läggs till, i berättigande
Alla som av denna stabila bank sig anlitar
I framtiden, den lojale, vårt förtroende har.


Om Vinden Tillåter.

Seglar på ett ulligt moln högt uppe i skyn
Ingenting kan mäta sig vid, uppkomna vyn
Allt långt där nere, förminskat för min syn.

Nu kommit i den posession jag alltid önskat
Från egna jordplätten, där grott och grönskat
Hädanefter i gott överseende mig förskansat.

Tack vare vidlyftig inlevelse, också livlig fantasi
Flera outforskade världar så här fått inblick uti 
Ett rekommenderat lägligt sätt, att känna sig fri.

Så seglar jag gladligt vidare om vinden tillåter
Då seglatsen är över, rikt besjälad kommer åter
Liten tripp då och då, vilsna kroppen åderlåter.


Högtflygande Planer.

Ville jag livfullt kunde sväva ut i det blå
Från tyngdlags underlag lättnad känna på
Visst skulle utsikterna vidgas betydligt då.

Tänk om jag hade den upplyftande förmågan
För mycket mera och flera finna ömma lågan
Efter framgång i uppgång, given rätta tågan.

Drömmar i sig, de mest högtflygande planer
Inrätta livet, ta efter dem, därtill inte van är
Tarvar både klokhet och mod i långa baner.

Ändå kan ej underlåta att rent av ryckas med
Halvt i dröm och i vaka, svävande framskred
Hur som helst, utan balans, kommer på sned.


En Bit Av Ditt Liv.

En  bit  av  ditt  liv  kan  ses
När något  åt  din  nästa  ges
Dela  med  sig  av  vad  man  har
Därefter  finns  ännu  mera  kvar.

En bit  av ditt  liv  kan  vinnas
Men  måste  där  från  början  finnas
Just  det som mellan  vänner sker
Vad  Du  ger  bereder plats  för  mer.

En  bit  av  ditt  liv  kan  delas
Men  för  den  skull  aldrig  felas
Där  kommer  gemenskapen  in
Som, Du  är hans  och han  är  din.

En bit  av ditt  liv  kan  mätas
Fast ej  dras  av  eller  förgätas
Ägs  givmildhet  av  rikaste  mått
Du  själv, allra  största  gåvan  fått.


Motsatta Känslor.

Kan man samtidigt vara både ledsen och glad
En vårgrön och en vissnad sida av samma blad
Motsatta känslor är svåra att hantera
Och ännu värre att sen deklarera.

Sorgen dämpar glädjens bubbelfröjd
Av sådant blir ingen lycklig och nöjd
Medan glädje gladligt torkar bort tårar
De som ej förstår det, är väl dårar.

Om hjärtat ena stunden är lätt, den andra tungt
Är som att sätta segel när det är lugnt
Vad har då harmonin blivit av
När man ställs inför orimliga krav.


Sista Droppen.

Koordination handlar om balansen
På  en  del  djur  sitter  i  svansen
Det är att hålla tungan rätt i munnen
Jämvikt, av vikt från första till sista stunden.

Koordinera, avvägning, att balansera
Rörelserna mot varandra värdera
Sätta stopp för övervikt åt ena  kanten
Koordination, att hålla  sig  innanför  branten.

Falla utanför den givna ramen
Kan hända herrn så  väl  som  damen
Balans i allt, inte minst i kroppen
Det flödar ju över av den sista droppen


Gränslös Lust.

Lusten har väl ingen gräns 
I den är vi helt överens
Lusten gör en aldrig mätt
Mer, mer önskas vitt och brett.

Lusten manar på kreativiteten 
Ur den föds många goda arbeten
Lustfullhet av glädje flödar över
Den känslan alla människor behöver.

Lust, ett lustigt uppiggande ord
Rent av aptitretande vid matbord
Ingen vill göra något utan lusten
Den liksom, ger kicken till dusten.


Göranden och Låtanden.

Skriva, läsa och åter skriva
Med  penna  förbli  den  aktiva
Fodrar  tankekraft  plus  inspiration
Att  på  hjärncellerna  få  rotation.

Det  aldrig  sinande  flödet
Uppammar  det  moraliska  stödet
Människors  göranden  och  låtanden
Tecknas  ner  i  många  utlåtanden.

Koncentrerad  form  utgör  dikt
Kan  läsas  nu  eller  på  sikt
Av  van  eller  ovan  poet
Skrivs mer eller mindre diskret.


Tänkt Om Tankar.

Tankeläsning, är ej alla förunnat
Tankelösning, kommer när länge grunnat
Tankelögning, därefter är Dina tankar rena
Tankefägring, Du har vackra tankar vill jag mena.
Tankesökning, när du letar fram det bästa
Tankeförökning, då tänker Du även på Din nästa

Tankar, ska man ta vara på
Tankar, kan vara både stora och små
Tankar, är som drömmar vi har
Tankar, kan vara så väl frågor som svar
Utan tankar, kan vi inget uträtta
Utan tankar, har vi ingenting att berätta.
Tanklöst, genast för detta, punkten sätta.


Tillgång och Efterfrågan.

Tillgång och efterfrågan, i stort styr våra köp
Annons, lockar, pockar, ropar: ”Kom o köp!”
Till de som ropar högst, kan bli misstänksam
Kan dessa utbud motstå, är ytterligt sparsam.

Tillgång och efterfrågan, synkroniserat beteende
Men slutligen, onekligen beroende av vårt seende
Skadar absolut inte, att göra sin egen granskning
Kanske upptäcks där o då, nån med förvanskning.

Tillgång och efterfrågan, men på begreppet vända
Fråga först, inte tillhanda, i nästa vecka, kanhända
Ofta säljs varor till nedsatt pris, som jag ej behöver
Handla då, allt är överpris, så jag står helst över.