Utan Att Tveka.

Vad som är tilltalande, oss berör
Uppmuntrar till, det vi säger och gör
Utan intresse och engagemang
Uträttas inget i något sammanhang.

 Sådant som kan oss beveka
Tar vi oss an, utan att tveka
Då våra hjärtan är med i leken,
Det tunnsått blir av usla sveken.

 Just detta skall människan eftersträva
Annars inför sitt öde, hon må bäva
Det äkta, ärliga och genuina,
Är, förblir, det allt igenom fina.


Av Vikt Att Vårda.

Språket är av vikt att vårda
I ordbruk, ej använda de hårda
Du kan inte be och samtidigt förbanna
Ej heller med ord göra påståenden sanna.

Språket må utvecklas och förfinas
Frusna fraser skall först tinas
Utesluta eder och annat fult tal
Göra ett kärleksfullt, fint ordval.

Språket, mänsklighetens kommunikation
Stor betydelse för god relation
Kan förtroligt viskas eller ropas ut
Väsentligt i alla språk, att veta hut.


VARFÖR SKA …..

Varför ska alltid majoriteten vinna?
Samtidigt, tappra minoriteten försvinna
Vem har sagt att vinnarna alltid har rätt
Förlorarna få ej sagt, de vet bättre sätt.

Varför ska det vara så bra med demokrati
När lilla människan, dito samhället, struntas i
De som inte är många nog, rent av åsidosätts
Åt dem, varken plats eller berättigande beretts.

Varför blir minoritetspersonen ofta impopulär
Tar egen väg, även pensionär, också till besvär
Till de med säreget drag, måtte väl hänsyn tas
Undra på, dessa med mindervärdeskomplex dras.

Varför ska alltid det allra mesta ifrågasättas
För än, ena eller andra prövningar utsättas
På alla ’varför’ sällan eller aldrig få nåt svar
Merparten, få leva med det olösta, i alla sina dar.


Här Sitter Jag.

Här sitter jag, väntar på bättre tider
De kommer, jag tror, fast sent omsider
All väntan är ytterst tålamodsprövande
Svårast för dem som är akut behövande.

Här sitter jag, som till synes sysslolös
Vad värre är, vara idélös och brödlös
Beträffande idéer länge nog, på sparlåga
Hoppas inte, på grund av min oförmåga.

Här sitter jag, stillar mig i den stund som är
Vila också aktivitet, uträttas bara nu och här
Helt och hållet beror, om lust o vilja finns
I de allra flesta fallen, olusten övervinns.

Här sitter jag, men även på andra ställen
Det varierar ju från morgon till kvällen
Nu gäller att ordning på, livsandarna få
Med dessa livsviktiga, lättare andas då.


Sanningens Ord.

sanningens ord

Den som är känd för att säga sanningens ord
Bereds sällan plats vid nåt bord
Nådens sol går upp för ond och god
Våga höra sanningar fordrar friskt mod.

Sanningssägaren är rak, inga omvägar tar
Samtal med denne, tarvar likvärdiga svar
Uttalade sanningar kan leda till kris
Men ändå, det enda raka naturligtvis.

Om alla agerar efter ärlighetens mall
Funnes inga, vad kallas oegentliga fall
Då finge tilliten utrymme att växa till
Så skapas världen, i vilken vi leva vill.


Ingen Tidsbesparing.

ingen tidsbesparing

Om, vad som sägs, behöver förklaring
Är då rakt ingen tidsbesparing
Det är konst, att med få ord få sagt
Vad från början var tänkt och på tungan lagt.

För många ord, åhörarna överanstränger
Ibland, till och med innehållet förvränger
Några få väl valda ord och sanna
Går direkt till målgruppen för att stanna.

Ord är ändå nonsens utan handling
Bara genom uttalanden sker ej förvandling
När ska vi lära och intuitivt förstå
Vems ord vi hör och kan lita på.


“Citationstecken”

Citationstecken

Inringande, omgivande med “citationstecken”
Förstärker yttrandet,  likt porlet i vårbäcken
Vad vill säga — vill  få sagt — vill poängtera
Kan vara av egen mening, eller annans citera.

Små tecken, kan ha rejält stor betydelse
I sitt läge, i situationens ordalydelse
Har ock med satsuppbyggnad att göra
När något skriftligen lyckas framföra.

Små tecken, använda i rätt sammanhang
Ger språket substans, musiken dess klang
Tecknen hindrar orden från att flyta ihop
En situation i taget, än annars hel hop.

Med små tecken och i korta ordalag
Koncentreras, vad låter menas, över lag
För många ord, för långa meningar, utmattar
Förutan skiljetecknen, många, så litet fattar.


Det Ofria Ordet.

Det ofria ordet

Varje dags morgon lämnas ordet fritt
Ej benämnas, varken mitt eller Ditt
Det fria ordet, alltid rätt i tiden
Väl där — kommen är husfriden.

På möten, viss dagordning presenteras
Utöver denna ’det fria ordet’ lanseras
Där ges tillfällen sen, för var och en
Framställa den alldeles egna åsikten.

Fria ordet — naggat i sina kanter
Sägs vara fritt, ej alltid, sant är
Till åhöraren, från tid till tid, anpassat
Annars stoppat, har då alls inte passat.

På riktiga stormöten, hålls de inne
Tystat där av, vars och ens sinne
Där ofria ordet, sig fritt fått rota
Mången för frispråkighet fått sota.


Fattningsbart?

fattningsbart

Ju större, desto mindre fattningsbart
En gigantisk plan deklareras snart
Vänder upp och ned på allas begrepp
I mänsklighetens hjul, satt sin undergångskäpp.

Grymmaste sagor finns verkligheten i
Fast för fasansfulla ens som fantasi
De drabbade, den gruppen tillhör alla
Hur ska vi nu för vetskapen palla.

Varje person lär känna igen förloppet
Fördel för den som ej förlorat hoppet
Att börja om och med jordnära ting
Bästa sättet, gå vidare, när allt kommer kring.


Nyfiken i En Strut.

nyfiken i en strut.

Fresta, locka, försöka förleda
De flesta olyckorna föranleda
Allt slutligen leder till förfall
Fast några tog det som ett kall.

Frestelsen ingår i livets menyer
Farorna osynliggörs, när visas dess vyer
Lockelse föregår fåfängt beslut
Kanske av den nyfikne i en strut.

Den karaktärsfaste kollras inte bort
Alla frestelser håller han kort
Men svaga lättledda är klientelet
Där frestaren säkert tar hem spelet.