Säg Någonting.

Säg någonting, nu idag i mitt öra
Säg det medan jag ännu kan höra
Nu idag, är något tänkvärt, livsviktigt
Kunna höra, lyssna, ingen dröm, på riktigt.

Säg någonting, ligger en varning, påpekande
Vad görs nytta, höra ingen lyssnare, tvekande
Finns varningsskyltar uppsatta både här och där.
Undrar, hörande öra, ej inblandat, nu och här.

Säg någonting, som berör örat, är varom handlar
Blivit skapad med ”musiköra”, hörsamhet förvandlar
Verkar som berättelserna om örat har tagit slut
Kanske allt är sagt, vad gäller örat, intet mera på lut.


EGENVÅRD.

Egenvård, bra läge att hjälpa, vårda andra
Är inte att vara egoist, ingenting att klandra
Denna vård handlar om bedriva friskvård
Här talas inte ett ord om någon sjukvård.

Egenvård, är i stort sätt helt kostnadsfri
Se till att äta hälsosam kost, må vara giftfri
Ett motto, kort och gott, förbereder välmående
4 ord, ”Mindre Portion, Mera Motion” fortgående.

Egenvård, ger ett friskare liv, utan mediciner
Utan avvikelse i föresatsen, men gladare miner
Sådan vård, lätt att utöva som dagligt behov
Låt den inte störas eller ges något uppskov..


Ordning och Reda.

Ordning och reda  —  löning på fredag
Talesätt har sitt syfte, omvandla till fridag
Ordnat, reder sig alltid, olika person till person
Ordningsmannen, på det mesta kan få fason.

Ordning och reda, mottot, så eftersträvansvärt
Om både hjärta o hjärna, få råda, målet utmärkt
Den som praktisk är, sådan kallar man händig
Tummen mitt i handen, minst sagt, inte lämplig.

Ordning och reda, vem vill inte ha, städat ställe?
Plocka upp, rätta till, där finns ju alltid tillfälle
Se sej omkring, har fått till det bekvämt och bra
Harmoni i hemmet, rofyllt, är ju så man vill ha.


Bara Farhågor.

Vad oroas vi för?
Det är ju bara farhågor
Därmed vi livslusten stör
Väntar svar innan ställt frågor.

Varför sparar och snålar vi?
Som om i morgon är viktigare
Dagen kan ju rent av utebli
Nuet är nu, inget långsiktigare.

Varför slösas tid och resurser?
Kanske på brist av de två
Sån hushållning, lärs ej på kurser
Sunt förnuft ska till, inget på måfå.

Vad gör oss blinda för reella värden?
Priser mest satta på en höft
På ytliga, synliga såsom flärden
Största värdet har, det vi inte köpt.

Vad gör oss okänsliga för känslor?
Finns de inte nära till hands?
Så jagande kan vara av rädslor
Att vi rent av missar bästa chans.


Ta Sig Ton.

Dikter med mycken kärlek i
Är som ett väloljat maskineri
Smort med allsköns sympati
Bättre än så kan det inte bli.

Dikter kan säga mycket, med få ord
Glad framtoning, förnöjsamheten gjord
Dikt roar, uppskattas läst vid middagsbord
Kan översättas till många språk runt vår jord.

Dikter är ju bara uppdiktade, en fiktion
Kan säga sanningar, utan någon negation
Kan ge läsaren lust, att få mer information
Dikten kan ges melodi, sjungas, ta sig ton.


Lustrum I Mitt Hus.

Kom in till mej, bara en liten stund
Ta en paus och en fika, få en pratstund
Små så helt spontant tillkomna inviter
Uppmuntrar, inspirerar, angenäma visiter.

Kom in till mej, inget pjosk här, sägs va originell
Ta det som jag har det, inget annat utan gnäll
Varför låtsas va förnämare, finare än man är
Då spela teater, med en roll som ingen klär.

Kom in till mej, bli gärna kvar i flera dar
Håller till godo, vad jag för tillfället har
Inga konstigheter, men lustrum i mitt hus
Om lusten tappad, återvinns lustfullt lyckorus.


Symbolen För Hopp.

Ankare är symbolen för hopp,
Förutan det sätter livet stopp
Den, kallad ankare för trygghet svarar
Där hopp finns, de skivan klarar.

Ankare, dragkamp-repets yttersta man,
På honom beror om man vinna kan
Visst går ankare ibland oss, fast i minoritet
Räcker hjälpande hand, ej påfluget men diskret.

Ankare för båtar på redden ett måste,
Dess fasta punkt, positionen låste
Tyngd och kätting efter båten avmätt
Sjöfarare vill färdas på tryggaste sätt.

Ankare, vad mer finns att säga om det,
I Tro, Hopp och Kärlek ingår det
Störst av de tre, Kärleken är
Hoppet livsviktigt, överlevnad innebär.

Ankare ibland på land placeras ut
Till ingen nytta, men på lut
I miniatyr av guld eller silver kan ses
Ankare symboliserar vän av trogna slaget,
Som finns där, om man tappar taget
Tyvärr inte alla förunnat att ha
Beroende ock, om en själv sån kan va.


Första Bästa Tillfälle.

Vad tillfälligtvis är, ej långvarigt
Lika fort tillfälle kommit, har farit
De goda passa på, ta tag i
De sämre låta passera, gå förbi.

Vid första bästa tillfälle agera
Just detta kommer aldrig mera
Avgörandet har mottagaren, så klart
Om rätt eller fel, snart uppenbart.

Tillfälligt arbete ger obalans
Görs, därför inget annat fanns
I tid och längd på osäker grund
Utvecklas ingen människa, fri och sund.

Opassliga tillfällen uppstår då och då
Både kropp och själ, kan illa må
Kanske i stället för nåt ännu värre
Med jämförelse, opassligheten smärre.

Tillfälle — Möjlighet — Situation
En går — annan avstår — gå till aktion
Någon däremellan känner sig kluven
Det sägs ju, att tillfället gör tjuven.

Att smida medan järnet är varmt
Sådant tillfälle är visst och sant
Kallnar järnet är chansen borta
Tillfällena i tid räknat, är korta.


Rättmätigt Fått.

Avundsjukan är en förfärligt otäck farsot
Den Svenska värst, på tal om vilken sort
Om någon, för just den har råkat illa ut
Blir varse vad den handlar om, punkt slut.

Den Svenska avunden, känd och etablerad
För ingen av oss okänd, då presenterad
Min undran är stor, vad på, detta beror
Förnöjsamheten utrotningshotad, jag tror.

Varför missunna någon vad rättmätigt fått
Alla må väl leva lyckligt med sin egen lott
Att se med oblida ögon, på nästans framgång
Syns leda till medmänsklighetens bortgång.

Avundsjuka ögon ser, som tycks från underläge
Egot vill så gärna ha, vad någon annan ägde
Ser bort från gånger, då själva var avundsvärda
I Ödmjukhet tacka, för allt det eftersträvansvärda.


Ny Syn på Gammalt.

Inte en dag utan nya perspektiv
Både för enskild och i kollektiv
Ny syn på gammalt, sen må förkastas
För handlande i okunskap ska ingen lastas.

Godtrogenhet har blivit en fälla
De som ej ifrågasätter, mer dumma än snälla
I ett samhälle på lögner byggt
Vem kan där leva väl, ha det tryggt.

Vad tiden lider allt längre och värre
Ingen av skadorna man kalla smärre
Vem ser ljusning som ger hopp
Jo,  med tro, på allmaktens belägg och stopp.

Ju flera perser ett liv genomgår
Desto mera av sina medvandrare förstår
Människor som drabbats på likvärdigt sätt
Därav sin samsyn och gemenskap förberett.

Igår nedbrytande dag för en vän
Tiden läker sår, fast kännbart ärrar dem
Om någon i ärrade känslor börja riva
Alla gamla oförrätter kan återuppliva.

Ingen kan åtgärda vad skedde i går
Men ta hand om var dag, innan den går
Och morgondagen sen, va öppen inför
Medvetet tänka på, vad en säger och gör.