Hit och Dit.

hit och dit

Vi lever och lär i vårt bemödande
Räddar vad möjligt är, från förödande
Människan stoppad i sin utveckling
Bidrar dagligen till vår avveckling.

Än är det kött som ej bör ätas
Än opinioner om allt, som ska mätas
Lärda män och kvinnor, vitt och brett orerar
Manipulerande dom andra, ingen protesterar.

Kritiken vajar hit och dit
Om det mest banala, till och med om skit
Konsten sen ej att förglömma
Den äkta, sköna, värdefulla de utdöma.

Av bara farten även det goda risas
Det enda riktiga, som tveklöst ska prisas
Få äger klarsyn, ser vad som är vad
Inget på livs-menyn, gör någon människa glad.

 


I Sakens Natur.

i sakens natur

Vad ligger i sakens natur, bra att veta
Då lättare agera på sätt som är konkreta
Detta fordrar en strävan att förstå sig på
Vad ej öppet syns, men finns där ändå.

Det ligger i sakens natur, i dess konstruktion
Till vilken nytta var tänkt för, i sin funktion
Allting må ha sin grund i naturlig förklaring
Om inte, så för annat tills vidare i förvaring.

Ligger i sakernas natur, fylla någons behov
Därmed kan förmodas, tillkommer upphov
Vad naturligt är med tingen, kan ifrågasättas
Nej, långt därifrån, då nytt på nytt inrättas.


Älskar Du Någon?

älskar du någon

Naturlig följdriktning, som leder till förvandling
Tanke ger talade ord som bekräftas i handling
Dessa två första menlösa, om blir kvar vid det
Älskar Du någon, så för all del visa det konkret.

Naturlig följdriktning, till påkomna frågor få svar
Kan komma direkt, ibland tar upp till flera dar
Vetgiriga med otal frågor på tungan går omkring
Svaren gagnar vetskapen, när allt kommer kring.

Naturlig följdriktning, nyfödd som sen växer till sig>
Allas vår början sker, avhängigt vad en får till sig
Men oavsett i ens egna liv, alltid inta huvudrollen
I verkligheten agera, kan bara den som har bollen.

 


Ett Eget Språk.

Ett Eget Språk

I tystnaden hörs bara där var ett knäpp
Sådant ej åstadkommit, över nåns läpp
Likt klockors tick, med eller utan kläpp
Om intet uppfattas, troligen hjärnsläpp.

Talesättet ’hör alltid bra vad en vill höra’
Om ej ens hör det, vad återstår att göra
När lomhörd svarar utan frågan beröra
 Dags att hjälpmedlet hörapparat tillföra.      

Kan nog tyckas, tystnad är ett eget språk
Om används, inte lyckas leda till nåt bråk
Tystnad som enda svar på tilltal, uttråkar
Liknande fenomen, spela fiol utan stråkar.


I All Sin Prakt.

i all sin prakt

Vara öppen för det som komma skall
Ty endast av och till godo, i alla fall
Tänk ändå, så långt har vi avancerat
Guds Tack, av medmänskligt presterat.

Om förberedd på vad som sker, ska ske
Då sätts tilliten på prov, blir så varse
Den som lever med ett uppriktigt hjärta
Undgår påföljden, sin själsliga smärta.

När inrättad är, den Goda Maktens Pakt
Strax ny värld, uppenbaras i all sin prakt
Inlevelsen kan påbörja glädjerika dagar
Inga motdemonstrationer — allt behagar.


Den Som Varit…

DEn som Varit...

Den som varit…,  har haft en vilsenhet
Väl hemma igen, rättmätiga platsen vet
Därför, det allra bästa med att vilse gå
Är ändå, finna nya vägar att färdas på.

Den som varit…, av nån anledning nedstämd
Med livets ljuspunkter, ej blivit bortskämd
För att sedan bringa ut solsidorna i livet
Bästa sättet, fram ur skuggorna, ta klivet.

Den som varit…, ensam, känt övergivenhet
Välkomnar omväxlingen till mer begivenhet
Tänka sig, motsatserna, först måste finnas
Innan förståelse ges, jämvikten återvinnas.


Allas Vår Domedag.

allas vår domedag
Vår tid över hövan fylld av oro
På egen tro och agerande bero
Men avvisa allt som önskar vårt fall
Tro att världens ondska en dag är all.

Nog är den väntad, allas vår domedag
Var och en bedöms utifrån Gudomlig lag
Har vi ett medmänskligt beteende visat
Om godkännande kan då vara förvissad.

Det har förutsagts mycket om den dan
I böckernas böcker Bibel och Koran
När ingen längre finns att lita på
Vid Världens slutpunkt stå vi då.

 


Egenvård Är….

egenvård är...

Vår bön om frihet rent allmänt bedd
Men på den, kanske ändå ej beredd
Ibland ber vi om det vi redan har
Innan ens hunnit bedja, fått gensvar.

Vår bön om hälsans dyrbara gåva
Där egenvård är ett måste att lova
Bara vad vi tror på, möjligt att få
Med bara drömmar lite eller inget uppnå.

Vår bön om fred på denna jorden
Inte tillräckligt, med att uttala böneorden
Fredligt sinne ligger på vårt egna ansvar
Att börja där vi står med vad vi har.


Råd Till Dåd.

råd till råd

Mycket gott och bra är redan sagt
Men än bättre om det blir belagt
De få goda råden nyttjas sällan
Ofta kommer nåt mindre bra emellan.

Av de vägledningar man tidigare fått
Oftast förrän långt senare förstått
Något, bäst före datum har de ej
Vad utdömt ena dan — nästa är okej.

Inte finna någon levandes råd
Genom ord till gärning — råd till dåd
Då varken ut eller in vet — illa ställt
Ytterst ändock, egna förnuftet gällt.


God Ide’ Att.

god ide, att

God ide’, att ge ödet en rejäl chans
Likt att bjuda till och upp till dans
Lätt som en plätt kan en få till det
När både tänkt, tyckt och vill det.

God ide’, att se till andras bästa
Just där och då, förmågan testa
Den utryckningen, gör alla gott
När uttryckligen har gett och fått.

God ide’, tänka först och handla sen
Omtanke skön att ge, också få igen
Glädjens medvetenhet i vad vi gör
På så sätt få veta, vad en lever för.