Betalning I Natura.

betalning i faktura

Vart har naturens naturlighet taget vägen?
Finns den nu bara i saga och sägen
Inget beter sig längre på naturligt sätt
Även människorna lider brist på sans och vett.

Naturligtvis, ordet menar säkerhet på något vis
Finns sånt som naturligt, vad gäller vår spis
Vi tror oss veta innehåll i saker och ting
Men endast i hemlagat, när allt kommer kring.

Betalning i natura, utesluter mutor
Naturligt, den handfasta bland valutor
Samtidigt den enda direkta metoden
Sanna företag åt människorna på jorden.


Mitt Lilla Ljus.

mitt lilla ljus

Varje dag, mitt lilla ljus har tänt
Till det Gudomliga, min tro bekänt
Därmed levat i ett ständigt advent.

Ett ljus om än litet och flämtande
Gav kraft att stå ut här väntande
Porten till nydanad värld, gläntande.

Mörker endast med ljus kan bekämpas
Detsamma mot lögn av sanning tillämpas
Med ljus också mörka tankar dämpas.

Levande ljus har och värmande förmåga
Går det upp ett ljus, ges större tåga
Förstå situationer, att än mer våga.


All Mödan Värt.

All mödan värt

På sin höjd halvsanningar i nyhetsflödet
Och hur som helst med dagliga brödet
Vad radio TV- kanaler nu producera
Allt svårare lyssna på och tolerera.

Tankar på, omkring det dagliga livet
Konstatera då, inget längre är givet
Ständiga förändringar till vårt förfång
Pekar ej på överlevnad, men på undergång.

Folk som är på väg till botten
Tycker sig strax har nått den
Hoppet om en framtid hela tiden närt
Ger lönen, som var all mödan värt.


Sant, Som Är Sagt.

sant som är sagt

Göra ingenting, ja, vad är det?
Jo, just det jag nu sysslar med
Skulle ju måla, men skriver i stället
Ingetdera för att tjäna uppehället.

Bakgrunden är, att lusten är borta
Vad då görs, kommer alltid till korta
Handlingsförlamning blir följden därav
Allt som man borde göra, blir inte av.

En negativ spiral går ohejdat neråt
Måste avbrytas nu, min klagolåt
Men med tro på en ”Högre Makt”
Kan allt bli sant, som det är sagt.


Det Ofria Ordet.

Det ofria ordet

Varje dags morgon lämnas ordet fritt
Ej benämnas, varken mitt eller Ditt
Det fria ordet, alltid rätt i tiden
Väl där — kommen är husfriden.

På möten, viss dagordning presenteras
Utöver denna ’det fria ordet’ lanseras
Där ges tillfällen sen, för var och en
Framställa den alldeles egna åsikten.

Fria ordet — naggat i sina kanter
Sägs vara fritt, ej alltid, sant är
Till åhöraren, från tid till tid, anpassat
Annars stoppat, har då alls inte passat.

På riktiga stormöten, hålls de inne
Tystat där av, vars och ens sinne
Där ofria ordet, sig fritt fått rota
Mången för frispråkighet fått sota.


Fröjd och Smärta.

Fröjd och smärta

Visst har kyrkan Gudomlig atmosfär
Sökes Gud, han är lika mycket här
Ordens ordning passas in, just på dagen
Alltid ifrån samma källa är tagen.

Andakt, enskild eller gemensam i kyrka
Vad än väljes, Gud, Allah vi dyrka
Bönen i alla sammanhang och tider
Hjälper igenom världens nöd och strider.

I varje hem, i varje hjärta   
Finns vår egen fröjd och smärta
När något för världen ska göras
Från platsen där vi står, bäst kan utföras. 


Hit och Dit.

hit och dit

Vi lever och lär i vårt bemödande
Räddar vad möjligt är, från förödande
Människan stoppad i sin utveckling
Bidrar dagligen till vår avveckling.

Än är det kött som ej bör ätas
Än opinioner om allt, som ska mätas
Lärda män och kvinnor, vitt och brett orerar
Manipulerande dom andra, ingen protesterar.

Kritiken vajar hit och dit
Om det mest banala, till och med om skit
Konsten sen ej att förglömma
Den äkta, sköna, värdefulla de utdöma.

Av bara farten även det goda risas
Det enda riktiga, som tveklöst ska prisas
Få äger klarsyn, ser vad som är vad
Inget på livs-menyn, gör någon människa glad.

 


I Sakens Natur.

i sakens natur

Vad ligger i sakens natur, bra att veta
Då lättare agera på sätt som är konkreta
Detta fordrar en strävan att förstå sig på
Vad ej öppet syns, men finns där ändå.

Det ligger i sakens natur, i dess konstruktion
Till vilken nytta var tänkt för, i sin funktion
Allting må ha sin grund i naturlig förklaring
Om inte, så för annat tills vidare i förvaring.

Ligger i sakernas natur, fylla någons behov
Därmed kan förmodas, tillkommer upphov
Vad naturligt är med tingen, kan ifrågasättas
Nej, långt därifrån, då nytt på nytt inrättas.


Älskar Du Någon?

älskar du någon

Naturlig följdriktning, som leder till förvandling
Tanke ger talade ord som bekräftas i handling
Dessa två första menlösa, om blir kvar vid det
Älskar Du någon, så för all del visa det konkret.

Naturlig följdriktning, till påkomna frågor få svar
Kan komma direkt, ibland tar upp till flera dar
Vetgiriga med otal frågor på tungan går omkring
Svaren gagnar vetskapen, när allt kommer kring.

Naturlig följdriktning, nyfödd som sen växer till sig>
Allas vår början sker, avhängigt vad en får till sig
Men oavsett i ens egna liv, alltid inta huvudrollen
I verkligheten agera, kan bara den som har bollen.

 


Ett Eget Språk.

Ett Eget Språk

I tystnaden hörs bara där var ett knäpp
Sådant ej åstadkommit, över nåns läpp
Likt klockors tick, med eller utan kläpp
Om intet uppfattas, troligen hjärnsläpp.

Talesättet ’hör alltid bra vad en vill höra’
Om ej ens hör det, vad återstår att göra
När lomhörd svarar utan frågan beröra
 Dags att hjälpmedlet hörapparat tillföra.      

Kan nog tyckas, tystnad är ett eget språk
Om används, inte lyckas leda till nåt bråk
Tystnad som enda svar på tilltal, uttråkar
Liknande fenomen, spela fiol utan stråkar.