Solklara Sanningen.

Omvälvningar i livet kan ske fort          
När insikt görs för vad blev gjort
Växt, utveckling frukters A och O
Utgör belöning och ger framtidstro.

I samma stund det hela estimeras
Den solklara sanningen etableras
 Så infinner sig lugnet i tillvaron
Innan insikten kom, fanns i frånvaron.

Insiktsfulla ögonblick är guld värda
Därom tvistar icke de lärda
Förändringar, stora — små , för vårt bästa
Befrämjar var och en, så väl som vår nästa.


Tryggare Kan Ingen Vara.

Änglar för oss alla, jämt o ständigt dagsaktuella
Inte bara för att de är goda, rara och jättesnälla
Men i förlängningen, visa hur var o en må ansvara
Tryggare kan ingen vara, än skyddad av änglaskara.

Änglar i alla tider, haft och har en högre position
När fara är på färde, beträder sin verkliga mission
De är nu, även för alltid våra tillgivna förebilder
Så väl för blygsam, som mer i sitt uttryck, vild är.

Änglar agera ofta med hjälp av jordelivets människor
Då och där spelar ingen roll, var än i världen de bor
Alla blir nådda, lyssnade till, känner sig förstådda
För o till själva existensen därnäst mer införstådda.

Änglar i ständig jour, därför oavbrutet anträffbara
De ser och vet så väl, vem som försatts i livsfara
Ser på samma gång vilka, gladligt sig själva klara
Desamma, som självklart ingår, i vår änglaskara.


Sanningens Ord.

sanningens ord

Den som är känd för att säga sanningens ord
Bereds sällan plats vid nåt bord
Nådens sol går upp för ond och god
Våga höra sanningar fordrar friskt mod.

Sanningssägaren är rak, inga omvägar tar
Samtal med denne, tarvar likvärdiga svar
Uttalade sanningar kan leda till kris
Men ändå, det enda raka naturligtvis.

Om alla agerar efter ärlighetens mall
Funnes inga, vad kallas oegentliga fall
Då finge tilliten utrymme att växa till
Så skapas världen, i vilken vi leva vill.


Betalning I Natura.

betalning i faktura

Vart har naturens naturlighet taget vägen?
Finns den nu bara i saga och sägen
Inget beter sig längre på naturligt sätt
Även människorna lider brist på sans och vett.

Naturligtvis, ordet menar säkerhet på något vis
Finns sånt som naturligt, vad gäller vår spis
Vi tror oss veta innehåll i saker och ting
Men endast i hemlagat, när allt kommer kring.

Betalning i natura, utesluter mutor
Naturligt, den handfasta bland valutor
Samtidigt den enda direkta metoden
Sanna företag åt människorna på jorden.


Mitt Lilla Ljus.

mitt lilla ljus

Varje dag, mitt lilla ljus har tänt
Till det Gudomliga, min tro bekänt
Därmed levat i ett ständigt advent.

Ett ljus om än litet och flämtande
Gav kraft att stå ut här väntande
Porten till nydanad värld, gläntande.

Mörker endast med ljus kan bekämpas
Detsamma mot lögn av sanning tillämpas
Med ljus också mörka tankar dämpas.

Levande ljus har och värmande förmåga
Går det upp ett ljus, ges större tåga
Förstå situationer, att än mer våga.


All Mödan Värt.

All mödan värt

På sin höjd halvsanningar i nyhetsflödet
Och hur som helst med dagliga brödet
Vad radio TV- kanaler nu producera
Allt svårare lyssna på och tolerera.

Tankar på, omkring det dagliga livet
Konstatera då, inget längre är givet
Ständiga förändringar till vårt förfång
Pekar ej på överlevnad, men på undergång.

Folk som är på väg till botten
Tycker sig strax har nått den
Hoppet om en framtid hela tiden närt
Ger lönen, som var all mödan värt.


Sant, Som Är Sagt.

sant som är sagt

Göra ingenting, ja, vad är det?
Jo, just det jag nu sysslar med
Skulle ju måla, men skriver i stället
Ingetdera för att tjäna uppehället.

Bakgrunden är, att lusten är borta
Vad då görs, kommer alltid till korta
Handlingsförlamning blir följden därav
Allt som man borde göra, blir inte av.

En negativ spiral går ohejdat neråt
Måste avbrytas nu, min klagolåt
Men med tro på en ”Högre Makt”
Kan allt bli sant, som det är sagt.


Det Ofria Ordet.

Det ofria ordet

Varje dags morgon lämnas ordet fritt
Ej benämnas, varken mitt eller Ditt
Det fria ordet, alltid rätt i tiden
Väl där — kommen är husfriden.

På möten, viss dagordning presenteras
Utöver denna ’det fria ordet’ lanseras
Där ges tillfällen sen, för var och en
Framställa den alldeles egna åsikten.

Fria ordet — naggat i sina kanter
Sägs vara fritt, ej alltid, sant är
Till åhöraren, från tid till tid, anpassat
Annars stoppat, har då alls inte passat.

På riktiga stormöten, hålls de inne
Tystat där av, vars och ens sinne
Där ofria ordet, sig fritt fått rota
Mången för frispråkighet fått sota.


Fröjd och Smärta.

Fröjd och smärta

Visst har kyrkan Gudomlig atmosfär
Sökes Gud, han är lika mycket här
Ordens ordning passas in, just på dagen
Alltid ifrån samma källa är tagen.

Andakt, enskild eller gemensam i kyrka
Vad än väljes, Gud, Allah vi dyrka
Bönen i alla sammanhang och tider
Hjälper igenom världens nöd och strider.

I varje hem, i varje hjärta   
Finns vår egen fröjd och smärta
När något för världen ska göras
Från platsen där vi står, bäst kan utföras. 


Hit och Dit.

hit och dit

Vi lever och lär i vårt bemödande
Räddar vad möjligt är, från förödande
Människan stoppad i sin utveckling
Bidrar dagligen till vår avveckling.

Än är det kött som ej bör ätas
Än opinioner om allt, som ska mätas
Lärda män och kvinnor, vitt och brett orerar
Manipulerande dom andra, ingen protesterar.

Kritiken vajar hit och dit
Om det mest banala, till och med om skit
Konsten sen ej att förglömma
Den äkta, sköna, värdefulla de utdöma.

Av bara farten även det goda risas
Det enda riktiga, som tveklöst ska prisas
Få äger klarsyn, ser vad som är vad
Inget på livs-menyn, gör någon människa glad.