Måttfullhet.

Måttfullhet, ta då till en mindre portion
Hålla måtten, är att utöva mera motion
Hålla sig på mattan, inga utsvävningar
Måtta blir ändå mätta, lätt sig svingar.

Måttfullhet hör inte bara till mathållningen
Gäller nästan allt i levernet, som hushållningen
Den ger bättre, behagligare, välmående livsstil
Promenera, springa, cykla, jogga hellre än ta bil.

Måttfullhet, är i sanning, bra regel att följa
Varför inte ta en simtur i sundets bölja
Att vara lite påhittig, lite finurlig, underlättar
Göra sitt allra bästa, kan man sen underrätta.


Ord På Vägen.

De stora må befrämja de små
Högre hjälpa den lägre, självklart då
Vara till nytta, för oss alla i hela världen
Varje framgång, ger ansvar med andra värden.

Har vi lyckats, högre än någon annan nått
Glöm ej räcka handen, till de, för sämre gått
Har vi fått makt, då för allan del, bruka den
Tjäna de svagare, som blir allt starkare sen.

Att få ett ord på vägen, kan aldrig vara fel
Lyssna på råden och av visdomen ta del
Vi alla mår så mycket bättre då, är solklart
Lätta steg, goda ord, gör verkan, uppenbart.


Mognar Långsamt.

(Tålamod)

Tänk att en Ängels tålamod ha,
Det vore ju Gudomligt bra.
Ha tålamod, något viktigt att lära
Har man det redan, vilken ära
Ha  tålamod, till Gud vi ber
Helt visst, han i nåd till oss ser.

En av Andens frukter ’Tålamod’
Mognar långsamt, men är mycket god
En tålmodig kvinna eller man
Uträtta storverk, när dom vänta kan.

Tålamod så ofta är prövat
För  mycket, ej kan bli övat
Tålamodsprövade,  har alltid en chans
Få  ut  det  bästa, som just då  fanns.


Stillar Vrede.

(Vänlighet)

 Vänaste  av Andens  frukter alla
I dikten  jag vänligen  framkalla
Om vänlighet man så och plantera
Kommer den igen, och ännu  mycket  mera.
Vänliga ord sägs stilla vreden
På något sätt även bidrar till freden.
Nog bleve det kärvare lite till mans
Om inte  en  frukt som ’Vänligheten’  fanns.
Mången vänlig dam och vänlig man
Uppkomna konflikter ser sig lösa kan
Barn som lever i vänlig atmosfär
För  framtiden goda sedvänjor  lär.

Den Svenska Avundsjukan.

En alldeles ensam lokal förmåga
Behöver vara av extra stark tåga
Ty utan enveten vilja och omgivningens stöd
Går de största talangerna mot sin död.

Jantelagen skapad är till bromskloss
Nedvärderingens mest aktiva boss
För svenska avundsjukan går ingen säker
Dess bett gör ont, varas, sällan helt läker.

Demokratin är konstruerad på samma sätt
Bara dom i topparna har all rätt
Fast det motsatta annars deklareras
Med tomma löften kan inget land regeras.


(Untitled)

Naturen bara ger, mer och mer
Det vi själva av egna naturen ser
Det handlar ytterst om seende
Som sen yttras i vårt beteende.

Invecklat i små, små portioner
Ger störningar för människors emotioner
Den som inget vet, ej är på sin vakt
Omvandlas kan, välvilja till förakt.

Yttersta tiden, talas om då och då
Nu, i alla händelser, något att tänka på
När bibeltiden blandas med vår epok
Sker förbistring av uttryck i tänkespråk.

Mycket rör sig under manteln ’osynlighet’
För överlevnad åt jordens mänsklighet
I denna mantel, små luckor här och där
Ger visioner om vad underliggande är.

När sen täckelset faller, sanningen är vägen
Rensas bort, kan då mången sägen
Så kommer tiden för helande kraft
En sådan vi väl aldrig haft.

Allt  förbereds,  vad  sen  skall  komma
Till  fördel  åt  var  och  ens  fromma
Dags  nu,  att  lägga  i  ett  extra  kol
Verka  för  vidsträckt,  gemensamt  mål.


Det Finns Krafter.

Det finns krafter som arbetar emot och för
Den ena tillför bot, den andra förgör
Något kan verka enbart gott
Men visar sig vara av ondo blott.

När vår värld av lögner florera
Ingen kan veta tidpunkten att protestera
Det som idag är helt rätt
I morgon förändras till reträtt.

Kanaler som förut sanningar sagt
Är nu helt från vettet bragt
Ingen vet vad de gör eller bör göra.
Allting för alla, är en enda röra.

Nu ondskan på sig själv gör slut
Det äkta, sanna kan komma fram och ut.
Då visas skillnaden så uppenbar
Och människan i tacksamhet står kvar.


Solklara Sanningen.

Omvälvningar i livet kan ske fort          
När insikt görs för vad blev gjort
Växt, utveckling frukters A och O
Utgör belöning och ger framtidstro.

I samma stund det hela estimeras
Den solklara sanningen etableras
 Så infinner sig lugnet i tillvaron
Innan insikten kom, fanns i frånvaron.

Insiktsfulla ögonblick är guld värda
Därom tvistar icke de lärda
Förändringar, stora — små , för vårt bästa
Befrämjar var och en, så väl som vår nästa.


Tryggare Kan Ingen Vara.

Änglar för oss alla, jämt o ständigt dagsaktuella
Inte bara för att de är goda, rara och jättesnälla
Men i förlängningen, visa hur var o en må ansvara
Tryggare kan ingen vara, än skyddad av änglaskara.

Änglar i alla tider, haft och har en högre position
När fara är på färde, beträder sin verkliga mission
De är nu, även för alltid våra tillgivna förebilder
Så väl för blygsam, som mer i sitt uttryck, vild är.

Änglar agera ofta med hjälp av jordelivets människor
Då och där spelar ingen roll, var än i världen de bor
Alla blir nådda, lyssnade till, känner sig förstådda
För o till själva existensen därnäst mer införstådda.

Änglar i ständig jour, därför oavbrutet anträffbara
De ser och vet så väl, vem som försatts i livsfara
Ser på samma gång vilka, gladligt sig själva klara
Desamma, som självklart ingår, i vår änglaskara.


Sanningens Ord.

sanningens ord

Den som är känd för att säga sanningens ord
Bereds sällan plats vid nåt bord
Nådens sol går upp för ond och god
Våga höra sanningar fordrar friskt mod.

Sanningssägaren är rak, inga omvägar tar
Samtal med denne, tarvar likvärdiga svar
Uttalade sanningar kan leda till kris
Men ändå, det enda raka naturligtvis.

Om alla agerar efter ärlighetens mall
Funnes inga, vad kallas oegentliga fall
Då finge tilliten utrymme att växa till
Så skapas världen, i vilken vi leva vill.