Välkomstskylten.

Den hänger ju ständigt uppe, välkomstskylten
Få, har stannat, anammat, uppmärksammat den
Gäster komna på inbjudan, skall välkomna vara
Kanske blygsamhet hindret, att på skylten svara.

Den får hänga kvar, på sin plats, fortsättningsvis
Så klart, må fräschas upp, då o då, naturligtvis
Utsatt för hårda vindar och i alla sorters väder
Bleks, färg krackeleras, likaså i solskensväder.

På tal om, nämnda skylt, hängts upp i välmening
Gästers överraskande besök, helt utan försening
För gäster, inbjudna eller ej, dörren öppen står
Men ta det, som jag ha det, så går det, som det går.


Fredlighet Är Svaret.

Tala om inre frid, tror jag har den
Från dåtid, bär det fram till nutiden
Framtiden hägrar i fredsamt sinne
Allt på plats, då rättan tid är inne.

Fredlighet, är svaret på stridigheter
Vad sinnet är fyllt av, skapar realiteter
Det mesta handlar om missförstånd
Relationer må utvecklas i samförstånd.

Fred på jorden, då räknas alla länder in
Hitintills, denna vår önskan ej slagit in
Låt oss från egen nivå, avancera till fredens
På rätt väg, fast kurvig, målet syns med ens.


Vad Vet…..

Vad vet mannen om kvinnan, inte mycket
Ur kvinnans synvinkel, döms egna godtycket
I skapelsen avsett vorden, komplettera varandra
Alltså må vi så tillstå, ingen hel, utan den andra.

Vad vet kvinnan om mannen, mindre än hon tror
Tillsammans i gemenskap och kärlek, vetskapen stor
De kan ju bli, ett utav två, när de helhjärtat blir kära
Väl omhändertagna i samhörighet, än mer kan lära.

De som börjat inse, ha förståelse för, vi har olikheter
Tjusningen, ständigt nya upptäckter, av allas likheter
Nog vore väl ändå, både tråkigt, trist och enahanda
Precis lika dana, med samma olater som den andra.


Vilken Lycklig Dag.

Känna lycka, på någon annans vägnar
Indirekt lycklig, skönaste känsla förlänar
Att se, att få höra, spontant lyckligt skratt
Därmed förtjusning, vill betala nöjesskatt.

Känna lycka, ens personliga tycke och smak
Individuell känsla, oftast med blandad orsak
Kanske lyckas man fånga in, den eftertraktade
Behålla den, beroende på ens eget beaktande.

Känna lycka är, att om någon, fritt få tycka
Undrande, så man frågar sig: ”Vad är lycka?”
Lyckan kan komma, från alldeles oväntat håll
Vilken lycklig dag! med sånt njutbart innehåll.


Goda * Värden * Bestå.

Mången vers har blivit till
Om ämnen jag belysa vill
Som felaktigheter i människors beteende
Utan delaktighet och med hånfullt leende
Men agera villigt att trampa ner
Personer som om medmänsklighet ber.

Den lilla människan som själv är snar
Att hjälpa med de resurser hon har
Kan då rakt inte förstå
Varför inte alla beter sig så
Det är en gåva, få måna om varann
Lika så få känna på, omtanke sann.

Vi lever i två världar parallellt
Där omöjligt kan levas samfällt
Motgång och prövningar i vardagen
I sanning ger övning mot bakslagen
Lycklig den som har sin tro på
Framtid, där bara goda värden bestå.

Allt är som mörkast före soluppgång
Här står vi nu efter väntan så lång
Solen längtar att bli synlig för oss
Kan  sedan bada i sol-ljus gunås.
Solljuset finns alltid där , om inget skymmer
På natten osynlig, dagen dagsljus rymmer.


Hjärtans Passioner.

Lycka är ej bara lycka
Också om någon, mycket tycka
Att något svårt klara av
Ro båten i land, ej gå i kvav.

Lycka är bra mycket mer
Än, med blotta ögat, man ser
En känsla som pirra och bubbla
Om föremålet nås, minst sig fördubbla.

Lycka är den enskildes känslomått
Kan finnas så väl i stort som smått
Beroende också av ens pretentioner                
Samt förmågan till hjärtans passioner.


Göra Gott.

Göra gott, för egen del så väl som andra
Godheten större, då tillgodoser varandra
Sitta och vänta, ett alldeles fel beteende
Gör någonting, så får Du tackets leende.

Göra gott, borde ju vara, allas vårt motto
Tänk vad världen, vi alla skulle må gott då
Fred, Frihet, Hälsa, överst på önskelistan
Då vi har det, på köpet får resten av listan.

Göra gott, givaren liksom mottagare mår väl
Kan väl aldrig bli fel, då görs av goda skäl
Mången vilsen människa, jordeänglar leder dem
På rätta vägar, med all säkerhet hittar de hem. 


Med Humor Begåvad.

med humor begåvad

Den med mycket humor i sig
Oftast vid gott mod, nog så förnuftig
Humor förminskar allehanda stötestenar
Utökar trivseln som människor förenar.

Den oljan, avsedd för livets maskineri
Tar bort allt gnissel — sätter in harmoni
Mod-påfyllare vid behov i alla sammanhang
Finns hos personer alldeles oavsett rang.

Humoristen är den som har överseende
Där han agerar möts av brett leende
Lycklig den med äkta humor begåvad
Därigenom gemytligare liv blev lovad.


Välvilja och Vi-Tänk.

välvilja och vi-tänk

Ingen gör fel, som från början tänker rätt
Det mesta kan utföras på mer än ett sätt
Om tanken är förnuftig, fullt genomförbar
På eget sätt, oftast det bästa beslutet tar.

Ingen gör fel, med ett vänligt bemötande
Om inte, rent av, kan verka frånstötande
Den som vill komma nån vart här i livet
Må ej förfara velande, eller ens eftergivet.

Ingen gör fel, som vill sin nästas bästa
Om så vore, kunde avhjälpas det mesta
Det handlar om välvilja och  vi-tänk
För varann bli, likt en ifrån ovan skänk.


Där Kärlek Finns.

där kärleken finns

Där kärleken finns — förnims i luften
Råder de hjärtligaste, sundaste förnuften
Där kan inga bedrägliga känslor gripa in
Ofreda den glädjerikt välvilliga harmonin.

Där kärleken finns — positiviteten närvarande
Förgyller och berikar, för det goda ansvarande
Vem är den som kan välja bort sitt välmående
Kanske ödet eller någon illvilligt nerslående.

Där kärleken finns — är ock rätta livskraften
Likt saven för trädet, för människan livssaften.
Går ej att beskriva känslor så odefinierbara
Våra upp o inlevelser väsensskilda kan vara.