Ring, Ring!!

Uppmanar min bästa vän,  ring, ring                     
Även om Du inte  vill någonting                
Viktigast att höra din ljuva stämma
Känner mig då själsligt hemma.

Vi byter ord och tankar med varann
Min vän är meddelsam och jag likadan
En  telefontimma  är som några minuter
Vi  betalar gärna för vad vi åtnjuter.                        

Telefonen är bra på många sätt
Ta kontakt via den går lätt
Frågor och svar, löser dagliga knutar
Mot gemenskapen vi har, oss tillbaka lutar.    


Sedesamt Sätt.

Ett sedesamt sätt  På moral sätter sprätt
Och överse, icke med allt 
Bara utse, vad är sött och salt

Ett tycke kan lätt uppstå
När samma syn på livet få
Men på ödet allt beror  
Kanske också på vad de tror

Ett inre med god karaktär
Av det, alla en önskan bär
Bäst behövs, att säga ifrån  
Måste ägas, ej ha som lån.

Ett fint och lyckligt minne
Känns bra att ha därinne 
Det bästa automatiskt  sparas 
Medan annat må låta förfaras

Ett innehållsrikt liv  
Ger erfarenheter  och perspektiv
Familj och vänner prioritera mest 
Är liv som levs i vardag som i fest.


Visa Hur Känslosam.

Här så gärna vill visa, hur känslosam jag är
När jag hör fågelkvitter, lyssnar med behag
Då jag ser på naturen, i alla dräkter klär
När jag funnit sittplats, där vill va varje dag.

När jag talar med vissa personer,
Växer jag så det känns
När jag ser en älskad vän
Blir jag varm så det bränns.

När jag hör uppmuntrande ord
Blir jag livad och glad
När jag så växer, bildar nya skott
Blir jag till skog, blad för blad.


Välkomstskylten.

Den hänger ju ständigt uppe, välkomstskylten
Få, har stannat, anammat, uppmärksammat den
Gäster komna på inbjudan, skall välkomna vara
Kanske blygsamhet hindret, att på skylten svara.

Den får hänga kvar, på sin plats, fortsättningsvis
Så klart, må fräschas upp, då o då, naturligtvis
Utsatt för hårda vindar och i alla sorters väder
Bleks, färg krackeleras, likaså i solskensväder.

På tal om, nämnda skylt, hängts upp i välmening
Gästers överraskande besök, helt utan försening
För gäster, inbjudna eller ej, dörren öppen står
Men ta det, som jag ha det, så går det, som det går.


Fredlighet Är Svaret.

Tala om inre frid, tror jag har den
Från dåtid, bär det fram till nutiden
Framtiden hägrar i fredsamt sinne
Allt på plats, då rättan tid är inne.

Fredlighet, är svaret på stridigheter
Vad sinnet är fyllt av, skapar realiteter
Det mesta handlar om missförstånd
Relationer må utvecklas i samförstånd.

Fred på jorden, då räknas alla länder in
Hitintills, denna vår önskan ej slagit in
Låt oss från egen nivå, avancera till fredens
På rätt väg, fast kurvig, målet syns med ens.


Vad Vet…..

Vad vet mannen om kvinnan, inte mycket
Ur kvinnans synvinkel, döms egna godtycket
I skapelsen avsett vorden, komplettera varandra
Alltså må vi så tillstå, ingen hel, utan den andra.

Vad vet kvinnan om mannen, mindre än hon tror
Tillsammans i gemenskap och kärlek, vetskapen stor
De kan ju bli, ett utav två, när de helhjärtat blir kära
Väl omhändertagna i samhörighet, än mer kan lära.

De som börjat inse, ha förståelse för, vi har olikheter
Tjusningen, ständigt nya upptäckter, av allas likheter
Nog vore väl ändå, både tråkigt, trist och enahanda
Precis lika dana, med samma olater som den andra.


Vilken Lycklig Dag.

Känna lycka, på någon annans vägnar
Indirekt lycklig, skönaste känsla förlänar
Att se, att få höra, spontant lyckligt skratt
Därmed förtjusning, vill betala nöjesskatt.

Känna lycka, ens personliga tycke och smak
Individuell känsla, oftast med blandad orsak
Kanske lyckas man fånga in, den eftertraktade
Behålla den, beroende på ens eget beaktande.

Känna lycka är, att om någon, fritt få tycka
Undrande, så man frågar sig: ”Vad är lycka?”
Lyckan kan komma, från alldeles oväntat håll
Vilken lycklig dag! med sånt njutbart innehåll.


Goda * Värden * Bestå.

Mången vers har blivit till
Om ämnen jag belysa vill
Som felaktigheter i människors beteende
Utan delaktighet och med hånfullt leende
Men agera villigt att trampa ner
Personer som om medmänsklighet ber.

Den lilla människan som själv är snar
Att hjälpa med de resurser hon har
Kan då rakt inte förstå
Varför inte alla beter sig så
Det är en gåva, få måna om varann
Lika så få känna på, omtanke sann.

Vi lever i två världar parallellt
Där omöjligt kan levas samfällt
Motgång och prövningar i vardagen
I sanning ger övning mot bakslagen
Lycklig den som har sin tro på
Framtid, där bara goda värden bestå.

Allt är som mörkast före soluppgång
Här står vi nu efter väntan så lång
Solen längtar att bli synlig för oss
Kan  sedan bada i sol-ljus gunås.
Solljuset finns alltid där , om inget skymmer
På natten osynlig, dagen dagsljus rymmer.


Hjärtans Passioner.

Lycka är ej bara lycka
Också om någon, mycket tycka
Att något svårt klara av
Ro båten i land, ej gå i kvav.

Lycka är bra mycket mer
Än, med blotta ögat, man ser
En känsla som pirra och bubbla
Om föremålet nås, minst sig fördubbla.

Lycka är den enskildes känslomått
Kan finnas så väl i stort som smått
Beroende också av ens pretentioner                
Samt förmågan till hjärtans passioner.


Göra Gott.

Göra gott, för egen del så väl som andra
Godheten större, då tillgodoser varandra
Sitta och vänta, ett alldeles fel beteende
Gör någonting, så får Du tackets leende.

Göra gott, borde ju vara, allas vårt motto
Tänk vad världen, vi alla skulle må gott då
Fred, Frihet, Hälsa, överst på önskelistan
Då vi har det, på köpet får resten av listan.

Göra gott, givaren liksom mottagare mår väl
Kan väl aldrig bli fel, då görs av goda skäl
Mången vilsen människa, jordeänglar leder dem
På rätta vägar, med all säkerhet hittar de hem.