Mer eller Mindre Sårbara.

mer-deller-mindre-sarbara

Sårbarheter i krig ett dilemma
Men även i fred och där hemma
Ingen går helt säker någonstans
Eller leva som om faror inte fanns.

Krig blir aldrig vunna bara förlorade
Fast vinster av båda parter förstorade
Människor är ju sårbara i alla lägen
Så väl på, som vid sidan av vägen.

Ingen kan gå oskadd genom livet
Vissa helt uppenbara andra O-beskrivet
Alla är mer eller mindre sårbara
Beroende ock på förmåga att försvara.


VAL – VÄLJARE – VALD.

val-valjare-vald

Val är val, präglat av ofrihet
Val är förtal i all oändlighet
Val är påfund som förgör värdighet
Val är återkommande, emot stabilitet.

Väljare ska ha politisk färg och karaktär
Väljare ska ta efter vad partiet lär
Väljare ska va följsamma med vad det innebär
Väljare bland väljare, ska utmärka sig här.

Vald, har så ett utsatt läge fått
Vald är vald oavsett hur valet gått
Vald, har kanske minst av alla förstått
Vald kan bli vald, för att någon avstått
Vald, ibland ovetande om vad som pågått.


Gränslöst Samarbete.

granslost-samarbete

Politik, ja vad menas egentligen med den?
Är den så god, framtagna mänskliga idén?
Med tanke på hur det ser ut i hela världen
Tycks handla om annat än, hållbara värden.

Politiken är ju indelad i partier, Gud bevars
Alla vill helst regera, men ingen stå till svars
Alltför många, kappan efter vinden vänder
Se vad de vill se, både här och i andra länder.

Politikens lära, hellre splittra än sammanföra
Nåde den, till motståndarpartier lånar sitt öra
Ett parti ska va samstämmigt, i vått som torrt
Om med annan partistämpel, skall hållas kort.

Politiken, vid tolvslaget, visat vad den går för
Gränslöst samarbete, kan sen alla stå upp för
Glömma all illvilja och inbördes stridigheter
Stänga ner utrymmet, för grundlösa nyheter.